Openbare Orde & Veiligheid: belangrijkste plannen voor 2020

Zojuist is de miljoenennota en rijksbegroting bekend gemaakt. Onderstaand staan de belangrijkste plannen op het gebied van Openbare orde en Veiligheid op een rij:

Aanpak ondermijnende criminaliteit

Het kabinet versterkt in 2020 de aanpak van georganiseerde criminaliteit, zoals mensenhandel, drugshandel en fraude. Zo mogen burgemeesters een woning sluiten die beschoten is, of als er vuurwapens aanwezig zijn. Ook wordt het voor het Openbaar Ministerie en de politie makkelijker om crimineel vermogen af te pakken. Bijvoorbeeld door beter samen te werken met andere landen als de criminelen het geld naar het buitenland hebben weggesluisd.

Aanpak verwijdering online kinderporno

Het kabinet wil dat internetbedrijven vanaf 2020 een boete krijgen als zij kinderporno niet binnen 24 uur van hun computers en servers verwijderen. Eind 2019 komt het kabinet hiervoor met een wetsvoorstel. Er komt een toezichthouder die controleert of zij dat op een goede manier doen. De minister van Justitie zal deze toezichthouder in 2020 aanstellen. Door zo beter samen te werken met bedrijven en organisaties wil het kabinet meer doen tegen seksueel misbruik en kinderporno.

Meer geld voor rechtbanken

Het kabinet gaat vanaf 2020 structureel investeren in de rechtspraak. Rechtbanken en gerechtshoven krijgen extra geld, zodat rechters beter hun werk kunnen doen. Nederlandse rechtbanken hadden financiële problemen, maar de financiën zijn nu op orde. En zij krijgen geld om te moderniseren. Bijvoorbeeld als het gaat om digitalisering of de manier waarop zij werken. Een moderne organisatie kan makkelijker aansluiten bij wat de samenleving vraagt. En toegankelijk zijn voor iedereen en problemen van mensen sneller oplossen.

Iedereen toegang tot het recht

Het kabinet investeert in toegankelijke en begrijpelijke informatie over het recht. En manieren om problemen vroeg op te lossen. Het kabinet zet hiervoor in 2020 belangrijke stappen. Mensen krijgen uiteindelijk niet alleen online advies, maar ook via de telefoon en dichtbij in de wijk. Zodat zij hun problemen zo vroeg mogelijk en dicht bij huis kunnen oplossen. Ook krijgen zij advies over welke oplossing het beste past bij het probleem. Bijvoorbeeld mediation, maatschappelijk werk of schuldhulpverlening. De weg naar de rechter zal altijd open blijven. Voor nieuwe rechtshulppakketten hoeven mensen met de laagste inkomens alleen een eigen bijdrage te betalen.

Extra geld naar jeugdzorg

Het kabinet stelt tot en met 2021 ruim € 1 miljard extra ter beschikking voor de jeugdzorg. Gemeenten krijgen hiermee extra middelen om hulp en ondersteuning te bieden aan kwetsbare jongeren.

Zorg dichtbij voor psychische problemen

In 2020 stelt het kabinet € 65 miljoen extra beschikbaar aan gemeenten zodat zij zorg en ondersteuning in de eigen omgeving kunnen bieden aan mensen met psychische aandoeningen. Dit bedrag loopt op tot € 95 miljoen in 2022.

In totaal gaat het om € 290 miljoen (namelijk € 50 miljoen in 2019, € 65 miljoen in 2020, € 80 miljoen in 2021 en € 95 miljoen in 2022). De periode 2019-2022 is de periode waarin het hoofdlijnenakkoord GGZ wordt uitgevoerd.

Mensen met schulden krijgen eerder hulp van gemeente

Mensen die in de schulden dreigen te raken, krijgen in 2020 eerder hulp van de gemeente. Zo gaan onder andere woningbouwverenigingen en energiebedrijven gemeenten sneller waarschuwen als zij zien dat hun klanten hun rekeningen niet betalen. Hierdoor kan de gemeente tijdens een hulpverleningstraject beter een passend plan van aanpak maken.

Zo probeert de overheid te voorkomen dat mensen in de schulden raken. En als ze in de schulden zitten hen er snel uit te helpen. Hiervoor wijzigt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Woningen voor starters en middeninkomens

Het kabinet wil zorgen dat er sneller meer betaalbare woningen voor starters en middeninkomens zijn. Dat doet het kabinet met investeringen van € 2 miljard en andere maatregelen:

Kinderarbeid bestrijden

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs, het recht om te spelen en om echt kind te zijn. Daarom zet het kabinet zich ook in 2020 in om kinderarbeid tegen te gaan. Zo organiseert het kabinet op 27 en 28 januari 2020 een internationaal evenement over kinderarbeid. Met als doel oplossingen te formuleren om kinderarbeid sneller uit te bannen. En om meer bedrijven te betrekken bij de bestrijding van deze misstand in fabrieken en op plantages.

Psychosociale hulp in 2020

Het kabinet geeft in 2020 extra aandacht voor geestelijke gezondheid en psychosociale steun bij het verlenen van noodhulp in crisisgebieden. En vooral voor kwetsbare groepen als vrouwen en meisjes.

Daarom krijgen hulpverleners in het buitenland in 2020 ondersteuning om – onder meer – de geestelijke en psychosociale noden van mensen te herkennen en ervoor te zorgen dat zij de aandacht en zorg krijgen die ze nodig hebben.

 

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/

 

Meer weten?

Over Liz de Bie

Nederland veilig maken doe je samen. Voor het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid organiseer ik congressen, cursussen, opleidingen en incompany trainingen voor en met veiligheidsprofessionals werkzaam bij de overheid en het bedrijfsleven met als doel om kennis en ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Ik organiseer events over trends en actuele ontwikkelingen op het terrein van veiligheid. Meer informatie over het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid en het opleidingsaanbod is te vinden op www.sbo.nl/veiligheid

Bekijk ook

Rapportage Integrale Aanpak Terrorisme 2024 verstuurd

De rapportage integrale aanpak terrorisme is naar de Tweede Kamer verstuurd. Hierin staat de beleidsmatige …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *