Ruimte voor religie, maar met reflectie

Over het dempen van religieuze opvattingen in het publieke domein – Fokko Oldenhuis

Uitgangspunt in ons rechtssysteem is dat de burger in een samenleving overeenkomstig zijn of haar overtuiging mag leven. De beschreven niveaus illustreren dat dat beginsel niet beperkt is tot het privédomein. In zoverre is het onderscheid privé-publiek misleidend. Elke burger met zijn of haar overtuiging mag er zijn; ook binnen het publieke domein. De beschrijving van de verschillende niveaus laat echter ook zien dat, naarmate de burger zich op een breder terrein binnen de samenleving begeeft en in allerlei verbanden een functie vervult, de noodzaak tot dempen van zijn overtuiging toeneemt.

Uit de bespreking van die onderscheiden niveaus blijkt voorts dat in een multireligieuze samenleving die demping sterker zal zijn dan in een autochtone samenleving. Bij overheidsfuncties met een representatief karakter is de noodzaak tot dempen het sterkst. Die noodzaak tot dempen geldt op de keper beschouwd evenwel voor alle burgers, ongeacht de aard van hun overtuiging en is dus niet tot religieuze overtuigingen beperkt. Voor de burger die ervan overtuigd is dat elke uiting van religie binnen het publieke domein radicaal zou moeten worden verbannen, geldt de schaal van dempen evenzeer. Voor verbanning van enkel religieuze argumenten uit het publieke domein is dan ook geen dwingende reden te bedenken. De samenleving is van ons allemaal.

Download het artikel

Oldenhuis, F. (2017). Ruimte voor religie, maar met reflectie: Over het dempen van religieuze opvattingen in het publieke domein . In P. van den Berg, & G. Molier (Eds.), In dienst van het recht: Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. J.G. Brouwer ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen (Brouwer bundel) (pp. 171-183). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

Op de opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein  leer je hoe je integriteitsschendingen, imago en reputatieschade kan verkomen. Tijdens deze opleiding deelt docent Fokko Oldenhuis zijn expertise.

Over Liz de Bie

Nederland veilig maken doe je samen. Voor het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid organiseer ik congressen, cursussen, opleidingen en incompany trainingen voor en met veiligheidsprofessionals werkzaam bij de overheid en het bedrijfsleven met als doel om kennis en ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Ik organiseer events over trends en actuele ontwikkelingen op het terrein van veiligheid. Meer informatie over het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid en het opleidingsaanbod is te vinden op www.sbo.nl/veiligheid

Bekijk ook

De vrijheid van godsdienst

Door prof. mr. J.G. Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur van het Centrum …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *