Veilig Thuis

Werkwijze

De circa veertig ‘Veilig Thuis’-organisaties in Nederland zetten zich in voor een plek die geborgen moet zijn, maar dat nu even niet is; er moet iets veranderen. Het werk van Veilig Thuis begint bij een adviesvraag of een melding van een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. Langs de stappen van een handelingsprotocol bevragen de medewerkers van Veilig Thuis de melder, geven voorlichting over de werkwijze en maken afspraken over wat er gaat gebeuren en over de waarborgen voor privacy. Dan vindt een weging plaats en wordt een vervolgtraject of onderzoek in gang gezet. Daarbij zijn er richtlijnen voor het informeren van de melder en van het netwerk en voor de dossiervorming.

Kwaliteit van het werk

Hoe goed doen zij dit werk? De basiskwaliteit van het werk bij Veilig Thuis wordt geborgd door heldere richtlijnen over werkwijzen, een helder mandaat en afspraken over de inzet van capaciteit en de daarbij behorende prestaties. Dat is belangrijk, maar het vormt niet het hart van de werkelijk geboden kwaliteit. Gaat er ook écht iets veranderen in het gezin? Dat hangt af van de kwaliteit van het handelen op het moment van contact. Hoe wordt de telefoon opgenomen? Hoe kom je tot een goede inschatting van de situatie? Hoe stap je binnen bij het gezin? Hoe verbind je je met de vaak weerbarstige vragen van dat specifieke gezin? En hoe draag je bij aan een antwoord op deze vragen?

Droge gronden en drassige laaglanden

Hoe goed dit gaat, is een vraag naar kwaliteit. Die gaat over het geheel van bovenstaande gang van zaken. Kwaliteit begint bij de routine van het opnemen van de telefoon en mondt uit in de weerbarstige momenten waarop een hulpverlener in staat is een kanteling tot stand te brengen in vastgelopen gezinssituaties. Schön gebruikt de metafoor van droge gronden en drassige laaglanden. De hoge droge gronden verbeelden situaties waar standaard werkwijzen passen. Het laagland verbeeldt in deze metafoor het ‘gemodder’ van de professional die met zijn voeten in de klei geplaatst wordt voor taaie vraagstukken en daarin betekenisvol wil zijn. Juist dat weerbarstige werk is voor de betrokkenen en voor de samenleving van het grootste belang.

Meer weten?
Op de opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling leert u hoe u samen met uw partners komt tot een geïntegreerde aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in uw gemeente.

Over Joost Vos

Adviseur bij TNO Management Consultants, docent op de opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling en voormalig projectleider voor de vorming van Veilig Thuis in IJsselland en Twente, gepromoveerd op een onderzoek naar ketensamenwerking rond complexe meervoudige problematiek.

Bekijk ook

Nieuwe regeling voor vergoeding kosten drugsafvaldumping

Particulieren met schade op hun terrein door illegaal gedumpt drugsafval krijgen dankzij een nieuwe regeling …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *