Verliefd op wet- en regelgeving?!

Kennis van wet- en regelgeving is niet sexy, maar wel noodzakelijk in de openbare orde en veiligheid. Niet om de hoed en de rand van te weten, maar wel voldoende om de juiste vragen te stellen en om te weten welke en waar specialistische kennis en vaardigheden te halen zijn. Drie redenen waarom het belangrijk is om de kloof tussen de juridisch specialist en de meer generalistische beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid te overbruggen.

Reden 1: Eigenaarschap creëren door juridische argumenten

Een complexe overheidsomgeving kan versimpeld worden door terug te gaan naar het fundament. Wie is waarvoor verantwoordelijk  op basis van de wet- en regelgeving? Veel onduidelijkheid kan worden opgelost, wanneer ieder zich aan zijn wettelijke taak en bevoegdheid houdt en goed weet wanneer hij of zij een service levert aan de ander ten dienste van zijn wettelijke taak. Het aanspreken van de omgeving op basis van deze verantwoordelijkheid zal altijd steekhoudend zijn in een krachtenveld waarin verlies van geld, macht en imago regelmatig richting bepalend zijn. Juridische argumenten kunnen  verandering in de omgeving te weeg brengen, want waar (wettelijke) bevoegdheid ligt, ligt ook de directe invloed om veranderingen aan te brengen.

Reden 2: Het maximaal kunnen benutten van de mogelijkheden

Een jurist zal vaker de veilige kant kiezen. Van de beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid wordt verwacht dat hij breder denkt en komt met creatieve oplossingen. Door dat hij weet wat de mogelijkheden zijn, wet- en regelgeving kan combineren, zijn er meer mogelijkheden voor de oplossing van een specifieke situatie. De advisering aan de burgemeester en de uitwerking daarvan, wordt daarmee meer effectief. Een goed voorbeeld hiervan is de bestuurlijke aanpak;

Een vergunningaanvrager voor een horeca bedrijf staat bekend bij de politie. Ze weten dat hij geen zuivere intenties heeft met de horeca onderneming. Er is helaas onvoldoende bewijs voor een strafrechtelijke aanpak. Na een Bibob-traject is de gemeente in staat de vergunning niet te verlenen. Zo wordt de aanvrager een middel afgepakt om zijn criminele activiteiten verder te ontwikkelen.

Reden 3: Visie en voorsorteren op toekomstige ontwikkelingen en effecten

Natuurlijk is het belangrijk te weten welke wetswijzigingen gaan plaatsvinden. Niet alleen voor de inhoudelijke behandeling van zaken, maar ook omdat deze een verandering in het krachtenveld en de effecten op veiligheid kunnen bewerkstelligen. Naast de invloed op het bestuurlijk krachtenveld is het ook tactisch en operationeel van belang te weten wat de wijzigingen zijn. Beleidsmakers, juristen en uitvoerenden zullen gemeenschappelijk moeten optrekken om de effecten  van nieuwe wetgeving te identificeren en een uitvoerbaar, effectief veiligheidsbeleid te ontwerpen. Deze drie partijen spreken wel een andere ‘taal’ doch zijn essentieel in het ontwerp. Het is belangrijk dat de veiligheidsregisseur de beginselen kent van ieders taal en mogelijkheden van de professies om de kloof tussen hen te kunnen overbruggen.

Tip: Date een jurist

Na deze drie redenen kan er niet verwacht worden, dat er  al verliefdheid is ontstaan voor wet- en regelgeving. Maar misschien is er al wel een klein vonkje over geslagen om door middel van een juridisch kader invloed uit te oefenen op de complexe omgeving van de openbare orde en veiligheid. Om deze vonk verder aan te wakkeren, is het raadzaam om op zoek te gaan naar de juridische diamanten die schuil gaan in iedere organisatie. Mensen met een juridisch hart die de hoed en de rand weten van juridische uitzonderingen en speciale wetten en met bevlogenheid kunnen vertellen over hun vak. Een genot om naar te luisteren en een bron van inventieve ideeën en oplossingsrichtingen. Kortom: Get a crush op wet- en regelgeving, date een jurist en begin bij de vergunningverlener! Leer hen kennen vanuit hún vak.

Meer weten?

Op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid leert u van experts wat de (nieuwe) wetten op openbare orde en veiligheid betekenen voor uw uitvoeringspraktijk.

Over Marit Elders

Zelfstandig adviseur veiligheid, docent op de opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid en hoofddocent van de opleiding coördinator evenementenveiligheid, ondersteunt, begeleidt en adviseert publieke en private partners bij het samenwerken aan een veilig evenement

Bekijk ook

Meer mensen ervaren overlast van drugsgebruik in hun woonbuurt

In 2023 zeiden 490 duizend inwoners van Nederland veel overlast te hebben van drugsgebruik in …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *