Waar blijven die nieuwe woonwagenstandplaatsen?

Drie generaties van een familie uit Haarlemmermeer hebben onlangs een gesprek gehad met de wethouder, zo meldt de Lokale Nieuwsmakers. De familie wenst al jaren uitbreiding van de standplaatsen maar er is nooit een plek bijgekomen. De wethouder geeft volgens het artikel aan dat er een woonbeleidsprogramma ligt voor de periode 2019-2025 dat binnenkort wordt besproken met de gemeenteraad. Hierin staat dat er plekken zijn voor speciale doelgroepen. Deze familie is zo’n bijzondere doelgroep.

Het creëren van nieuwe plaatsen is voor een gemeente niet vanzelfsprekend. Veel gemeentes;

  • hebben nauwelijks grond beschikbaar
  • zijn afhankelijk van partners zoals woningbouwverenigingen waardoor ze niet iedereen voorrang kunnen geven
  • hebben te kampen met procedures zoals bestemmingsplanwijzigingen

Recht op een eigen plek

Volgens veel woonwagenbewoners is er altijd vraag naar plaatsen. Jongeren komen vaak niet in aanmerking voor een eigen wagen. Ze moeten dan noodgedwongen bij hun ouders in de wagen blijven wonen of krijgen een ‘normaal huis’ aangeboden. Families willen graag bij elkaar in de buurt blijven wonen en dat lukt voor gemeenten niet altijd.

Op veel locaties in het land protesteren woonwagenbewoners voor meer standplaatsen. In Zwolle hebben woonwagenbewoners onlangs een protestkamp op een parkeerplaats opgezet. Een kamp in Heythuysen wordt mogelijk versneld uitgebreid nadat bewoners de straat op gingen om te protesteren. De Gemeente Enschede gaat in Den Haag en de provincie Overijssel (financiële) steun zoeken om nieuwe woonwagenplekken aan te leggen na protest van een bewoner.

Discriminatie of eigen belang?

In 2017 stelde de Nationale Ombudsman dat gemeenten te weinig doen tegen het tekort aan standplaatsen. Het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman hebben gezegd dat het terugbrengen van het aantal standplaatsen voor woonwagens tot nul in strijd is met de wet. Gemeenten en woningcorporaties moeten in overleg met woonwagenbewoners de woonbehoefte inventariseren en vastleggen in een woonvisie en prestatieafspraken.

Meer weten?

Met de opleiding Nieuw beleidskader woonwagen- en standplaatsenbeleid leer je de uitvoering te vertalen naar de praktijk

Over Liz de Bie

Nederland veilig maken doe je samen. Voor het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid organiseer ik congressen, cursussen, opleidingen en incompany trainingen voor en met veiligheidsprofessionals werkzaam bij de overheid en het bedrijfsleven met als doel om kennis en ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Ik organiseer events over trends en actuele ontwikkelingen op het terrein van veiligheid. Meer informatie over het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid en het opleidingsaanbod is te vinden op www.sbo.nl/veiligheid

Bekijk ook

Hoe helpt een persoonsgerichte aanpak drugscriminaliteit verminderen?

Jongeren zijn steeds vaker betrokken bij drugscriminaliteit. De ernstige jeugdcriminaliteit neemt toe. Michiel Geuzinge, op …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.