Ga op tijd overstag!!

Door Erik Schensema, docent Jaaropleiding Bedrijfskundig Zorgmanagement

Koers bepalen

Indien je binnen een organisatie een koers hebt uitgezet en een meer jaren beleid hebt vast gesteld, dan weten medewerkers dikwijls welke gewenste richting er is gekozen. Welke doelen er op korte termijn gerealiseerd gaan worden en wat de midden lange termijn focus is. Hierover is goed gecommuniceerd en zijn mensen geïnstrueerd. Verwachtingen zijn helder en verassingen zijn uitgesloten.

Toch komen er regelmatig externe factoren voorbij waarbij het management moet gaan bijsturen (voorbeelden in de zorg zijn de transisitie naar de WMO). Waarbij er conclusies worden getrokken om de koers te wijzigen, waarbij er risico’s zijn indien men niet overstag gaat.

In het bankwezen (SNS) is er recentelijk weer een schrijnend voorbeeld van het niet tijdig bijsturen van de organisatie door het hoger management. Feitelijk kan je stellen dat in dit voorbeeld de overheid heeft ingegrepen en de bank ‘overstag’ heeft laten gaan, alvorens het op de klippen liep. Veel onrust bij de klanten , de medewerkers , de samenleving! want hoe je het wend of keert als burgers zijn we de dupe van dit soort dwalingen en niet tijdig bijstellen van de gekozen koers.

Een radicale koerswijziging dient tijdig genomen te worden

Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij de eindverantwoordelijke managers om ‘ just in time’ de juiste handelingen te verrichtten om een andere koers te pakken en om vervolgens te herijken, te herinrichtten en op nieuw de doelen te gaan stellen. Nieuwe instructies zijn gegeven en ieder kent zijn taak en verantwoordelijkheid.

Indien men te laat is met deze manoeuvre dan loopt men het risico om vast te lopen. Om averij te krijgen of in een extreem geval naar de kelder of naar de haaien te gaan.

Hier ligt dus de cruciale beslissing van het management aan vooraf. Op het juiste moment de inzichten verkrijgen dat de ingezette koers niet de juiste is en dat er risico’s bestaan om op lager wal te geraken!! Volledig vast te lopen en voor langere tijd stuurloos te zijn.

Ga op tijd overstag!! instrueer de mensen op tijd en maak de juiste keuzes. Alleen dan krijg je de organisatie weer op koers en bereik je de gewenste bestemming zonder averij!

Over noweem

Bekijk ook

Drie eigenschappen van succesvol projectmanagement in de zorg

Het aantal projecten in de zorg groeit gestaag, terwijl de context steeds ingewikkelder wordt. De …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *