Jolanda van Boven

Jolanda is jurist en directeur van Van Boven juridisch adviespraktijk. Zij begeleidt organisaties in de publieke sector rond privacy in (keten)samenwerking en verzorgt op dit terrein ook werkconferenties en trainingen.

Privacy en gegevensuitwisseling in de jeugdketen

Door Jolanda van Boven, jurist en docent op de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen, expert op het gebied van het beroepsgeheim en gegevensuitwisseling. De overheid heeft geïnvesteerd in nieuw beleid voor zorg aan jongeren en de aanpak van complexe meervoudige problematiek. Leidend beginsel is nu: ‘vroegtijdig signaleren en tijdig ingrijpen’. Het is van groot belang dat professionals goed samenwerken en …

Lees verder »