Karen van Kooten

Karen van Kooten werkt als leerkracht, orthopedagoog en trainer en kent het onderwijs van binnen en van buiten. Karen geeft trainingen en begeleidt leerkrachten, intern begeleiders en directeuren van scholen in het (speciaal) basisonderwijs rond gedragsproblemen. Zij streeft ernaar haar trainingen zo effectief mogelijk te laten zijn: wat op een studiedag wordt gedaan moet de dag erna ook toe te passen zijn in een klas met 30 leerlingen. Daarnaast werkt Karen als redactielid bij JSW, het vakblad voor leerkrachten in het basisonderwijs en Pabo-studenten.

Differentiatie in de klas; moeilijk, maar ontzettend belangrijk

jeugdwet

In aanloop naar de cursus Klassenmanagement: differentiatie tussen leerlingen in de klas interviewden wij Karen van Kooten, leerkracht, orthopedagoog en trainer. Waarom is het belangrijk om te kunnen gaan met differentiatie in de klas? En hoe komt het dat veel (vooral jonge) leraren hier vaak moeite mee hebben? Waarom is differentiatie in de klas zo belangrijk? In iedere klas zitten …

Lees verder »

“Vooral goede leerlingen krijgen vaker een beurt”

Auteur: Karen van Kooten, leerkracht, orthopedagoog en trainer “Wie weet nog wat we in de les van gisteren behandeld hebben?”. Een paar leerlingen steken hun vinger op, de rest van de leerlingen reageert niet. Weten deze leerlingen het antwoord niet of zijn ze in gedachten niet bij de les? Een belangrijk kenmerk van een goede instructie is dat alle leerlingen betrokken en …

Lees verder »