In 6 stappen naar resultaat – ondanks onzekerheid

Door: Martin van Staveren, gepromoveerd op risicomanagement. Staat voor ánders omgaan met risico’s.

risicomanagement analyseMet dit blog daag ik je uit om een kort experiment te doen. Het bestaat uit 6 eenvoudige stappen. Trek er zo’n 10 minuten voor uit. Houd pen en papier of een smartphone bij de hand, om een paar zinnen te noteren. Aan het eind vertel ik je wat je hebt gedaan.

Stap 1: Welk resultaat wil je?

Bedenk iets concreets dat je wilt bereiken. Dat kan een resultaat zijn, of een doel. Het kan iets kleins zijn, of iets groots. Een resultaat op je werk, of iets in je privésfeer. Je kunt het vandaag nog willen realiseren, of over 1 week, 1 maand, 1 jaar, 10 jaar. Ik geef bewust geen voorbeeld. Bedenk zelf een concreet resultaat en schrijf het op, in één zin.

Stap 2: Welke onzekerheden verwacht je?

Op weg naar je gewenste resultaat van stap 1, welke onzekere gebeurtenis of situatie verwacht je tegen te komen? Denk er kort over na en beschrijf de belangrijkste gebeurtenis of situatie in één zin. Let op, het moet een gebeurtenis of situatie zijn die wel kán optreden, maar nog niet ís opgetreden. Daardoor is het onzeker.

Stap 3: Welke oorzaken zie je?

Benoem maximaal 3 oorzaken van de onzekere gebeurtenis of situatie uit stap 2. Het kunnen allerlei soorten oorzaken zijn zoals falende techniek, menselijke fouten, of weersomstandigheden. Zolang het maar relevante oorzaken zijn voor je onzekere gebeurtenis of situatie. Schrijf ze op in een paar woorden.

Stap 4: Welke kans schat je?

Gegeven de oorzaken uit stap 3, wat is je eigen inschatting van de waarschijnlijkheid of kans, dat de onzekere gebeurtenis of situatie daadwerkelijk optreedt? Noem deze kans klein, behoorlijk of groot en noteer dat.

Stap 5: Welke gevolgen zie je?

Stel dat de ongewenste gebeurtenis of situatie op weg naar je resultaat optreedt, wat zijn dan de gevolgen voor het concrete resultaat dat je wilt bereiken? Verwacht je effecten op veiligheid, kwaliteit, tijd, geld en / of reputatie? Het is voor dit experiment voldoende om het optreden van deze effecten te benoemen met ja of nee. Een maximaal effect geeft dus 5 maal ja. Schrijf het op.

Stap 6: Wat ga je doen?

In deze laatste stap komen alle voorgaande stappen samen. Je wilt een concreet resultaat bereiken en hebt nu helder welke onzekere gebeurtenis of situatie je daarin kan belemmeren. Op basis van de oorzaken heb je een inschatting gemaakt van de kans van optreden. Ook heb je een beeld van de gevolgen, als de onzekerheid zich daadwerkelijk voordoet. Wat nu volgt is cruciaal: het nemen van een besluit om al dan niet wat aan die onzekerheid te doen.

Bedenk daarom maximaal 3 maatregelen om de kans op de onzekere gebeurtenis of situatie, al dan niet samen met de gevolgen, te verkleinen. Of misschien wel helemaal weg te nemen. Schrijf je concrete maatregelen in korte zinnen op én voer ze op een passend moment uit. Of, schrijf op dat je ervoor kiest om de onzekerheid gewoon te accepteren en daarom bewust niets doet.

Wat heb je nu eigenlijk gedaan?

Je hebt een risicoanalyse uitgevoerd! Eén die er toe doet. Immers, je wilt een concreet resultaat bereiken en hebt nu in kaart welke relevante onzekerheid – een risico – dat kan belemmeren. Wie wil dat niet? Die onzekere gebeurtenis of situatie heb je gestructureerd met oorzaken, de kans van optreden en de gevolgen bij optreden. Dit bepaalt of je het de moeite waard vind er iets aan te doen, en zo ja, wat.

Door dit alles in een paar zinnen te noteren heb je relevante onzekerheid expliciet gemaakt. Als je na verloop van tijd een paar minuten uittrekt, om na te gaan wat je al dan niet getroffen maatregelen voor invloed op je resultaat hebben gehad, dan heb je daadwerkelijk risicomanagement uitgevoerd. Zo simpel kunnen de stappen naar resultaat zijn, ondanks onzekerheid.

Meer weten over Risicomanagement?

Martin van Staveren is docent tijdens de opleiding Risicogestuurd werken binnen overheid en non-profitTijdens deze intensieve opleiding krijg je binnen 5 dagen alle kennis die noodzakelijk is om risicomanagement optimaal vorm te geven binnen jouw organisatie. Je krijgt concrete tools om een gedragsverandering te bereiken waardoor je risicobewustzijn creëert binnen je organisatie.

Meer informatie over de opleiding Risicogestuurd werken

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Goed programmamanagement: je moet koffie lekker vinden

“Programmamanagement draait om relaties bouwen. Je bouwt die relaties door koffie met elkaar te drinken, …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *