sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

🎥 Video: samenwerken in de keten rond de wet Bibob

Met de toepassing van de Wet Bibob kun je steeds meer samenwerken, maar hoe? Bekijk de video met Henk de Vries, docent bij de opleiding Bibob Coördinator. Je krijgt antwoord op vragen als: Georganiseerde criminaliteit trekt zich niets aan van gemeentegrenzen, samenwerking is noodzakelijk: hoe kun je hier invulling aan geven? Hoe kun je samenwerkingspartners ondersteunen met het Bibob-dossier en …

Lees verder »

🎧 Podcast: Participatie in de Woningbouwopgave

Beluister de podcast met Prof. Riek Bakker, Stedenbouwkundige en landschapsontwerper. Zij deelt hierin zijn visie over het thema ‘Participatie’. In deze podcast krijg je antwoord op vragen als: Wat is het nut van participatie? Hoe kan participatie optimaal worden ingezet? Voorbeelden van succesvolle participatie Hoe creëer je meer draagvlak Op zoek naar nog meer verdieping over de aanpak van de …

Lees verder »

🎥 Video: van gecontroleerde signaalopvolging tot geavanceerde analyses

Bekijk de video met Jurrian Souer, Product Strategist, Shintō Labs Juriaan geeft in deze video antwoord op: Op welke manier versterk je jouw informatiepositie ten aanzien van fenomenen en signalen van ondermijning? Hoe verzamel, registreer, analyseer en verrijk je informatie? Hoe bundel je signalen, analyses, acties en privacy protocol in een dossier? Op zoek naar nog meer verdieping over de aanpak …

Lees verder »

🎥 Video: hoe ziet de toekomst van het veiligheidsdomein eruit volgens Menno Klopper?

Bekijk hier het interview met Menno Klopper, directiesecretaris Gemeente Apeldoorn. Hij is bezoeker van het congres Ondermijning en georganiseerde criminaliteit dat plaatsvond op 26 september 2023 in Apeldoorn. In dit interview deelt Menno zijn mening over vragen als: Wat vind je van het congres ondermijning en georganiseerde criminaliteit? Waarom is dit congres zo belangrijk? Hoe zie je de toekomst van …

Lees verder »

Indicatoren vanuit een datagedreven aanpak van ondermijning

Hoe helpt data om een effectieve aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen vorm te geven? De terreinen zijn kwetsbaar voor ondermijnende criminaliteit, vooral omdat overheden weinig zicht hebben op deze gebieden. Data kan helpen zicht te krijgen op indicatoren van mogelijke ondermijnende criminaliteit, aldus Jonas Stuurman en Jimmy Maan. Zij onderzoeken ondermijning al jaren en delen hun inzichten met betrekking tot …

Lees verder »

Wat kun je als gedragsspecialist op de basisschool doen om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te bevorderen?

Een gedragsspecialist bekijkt en begeleidt de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen en het bouwen van positieve groepen met een veilige leeromgeving. Daarbij ondersteunt hij/zij collega’s bij het in goede banen leiden van ongewenst gedrag. Hiermee creëren zij meer ruimte voor onderwijs, waardoor ook de onderwijsresultaten verbeteren. Gerda Wassink, docent en trainer op het gebied van communicatie en gedrag, vertelt wat …

Lees verder »

🎥 Video: APV en bijzondere wetten, Bibob en vergunningverlening

Waar moet je op letten bij vergunningverlening en de Wet Bibob? Bekijk de video met Mark Albers, hoofddocent bij de opleiding Bibob Coördinator. Je krijgt antwoord op vragen als: Waar moet je op letten bij een vergunningsaanvraag? Wanneer besluit je om een vergunning niet te verlenen of te verlengen? En hoe motiveer je dit besluit? Hoe kun je een vergunning onder (financiële) voorwaarden …

Lees verder »

Een toekomstbestendig station in een aantrekkelijke omgeving

  Méér drukte op en rond stations. Provincies, gemeenten, ProRail en NS zitten middenin een mobiliteitstransitie. Hoe u die mobiliteit toekomstbestendig maakt? Door bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid én duurzaamheid met elkaar te vervlechten. Zo krijgt u een aantrekkelijk stationsgebied als knooppunt in uw stad, of als verbinder in uw dorp. Is het station in uw gemeente klaar voor de toekomst? Elk …

Lees verder »