‘Bijna alles is een Interreg project’

‘Bijna alles is een Interreg project’. Deze optimistische uitspraak van een docent van de Cursus Effectief Subsidies Verwerven is mij bijgebleven. De Europese subsidieregeling Interreg is inderdaad een zeer veelzijdige subsidie die allerlei regionale initiatieven ondersteunt op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Maar bijna alles? Zijn er projecten die relevant zijn voor onderwijs, overheden en zorg? Laten we eens kijken hoe dat zit bij Interreg.

Interreg is een subsidie in drie varianten. De Interreg-A ondersteunt projecten in grensregio’s. De Interreg B subsidie is bestemd voor projecten waarin partners samenwerken uit een Europese regio. Nederland ligt in de Interreg B-gebieden Noordzee-regio en Noord-West Europa. Aan een ‘Interreg Europe’ project nemen partijen deel die uit heel Europa afkomstig zijn. De subsidie kan worden aangevraagd door overheden, kennisinstellingen, bedrijven en non-profit-instellingen.

Versterken van een Europese regio door middel van grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten is het basisidee van Interreg. Interreg zet daarbij in op duurzaamheid en innovaties. Onder die noemers kun je inderdaad enorm veel verschillende projecten scharen.

Een paar voorbeelden.

Food Heroes

In het project ‘Food Heroes’ werken provincies, kennisorganisaties en landbouworganisaties samen om verkwisting van voedsel tegen te gaan. De projectpartners gaan in de regio Noord-West Europa met een subsidie van € 3,42 mln 120 MKB-bedrijven in de foodsector benaderen om een innovatieve aanpak van de grond te krijgen. In de woorden van de project-website: ‘the core element is all about developing, testing and implementing 15 innovative solutions, involving at least 120 SME’s with innovative technologies and added value solutions (f.i. energy and pharma)’.

ENLEB-Project

Verduurzaming van woningen. 6 Vlaamse en 3 Nederlandse wijken krijgen een aanpak gericht op het duurzaam en levensloop bestendig maken van woningen. Het project richt zich op het bij elkaar brengen van de vraag van de bewoners/eigenaren en het aanbod van bouwers/aannemers. Het ENLEB-project draagt bij aan een duurzame regio. De Interreg A-subsidie is bijna € 740.000.

Zorg Verbindt

Betere zorg voor patiënten. Interreg Nederland-Duitsland trekt € 2,3 miljoen uit om patiënten beter gebruik te laten maken van zorgfaciliteiten in grensregio’s. De strategie is ‘om de zorg en technologie met elkaar te verbinden, zodat de zorg sneller en beter en dichter bij de patiënt terecht komt’ aldus de projectwebsite van ‘Zorg Verbindt’. In het project werken zorginstellingen, kennisinstellingen en provincies samen.

Building with nature

De Interreg Noordzee regio richt zich onder andere op de gevolgen van klimaat­verandering. Dat komt goed tot uiting in het project ‘building with nature’ waarin overheden samenwerken aan een veilig ontwerp en monitoring van kustgebieden op basis van natuur. In 7 ‘living labs’ worden werkzame aanpakken onderzocht.

Als je dit brede palet aan projecten ziet dan is het inderdaad duidelijk – de docent had gelijk. Met Interreg kan bijna alles. Overheden, zorginstellingen en opleidings-/kennisinstellingen kunnen op basis van grensoverschrijdende projecten hun ambities realiseren. In de Cursus Effectief Subsidies Verwerven gaan we uitvoerig in op de Interreg subsidie.

Door: Gert Jan van ’t Land 

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Een risicogestuurde benadering van de VIC

“Wij benaderen de Verbijzonderde Interne Controle (VIC) nu risicogestuurd. Hiermee weten we binnen verschillende processen …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *