“Controller moet zich vooral niet beperkend opstellen”

Econoom Franck Asselman, senior stafadviseur strategie werkzaam in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, schrijver van het boek ‘Kostprijzen in Ziekenhuizen’ vindt het essentieel dat controllers zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het vak.

De case van het AMC: Hoe is de planning en control cyclus ingericht bij AMC?

,,Het begint met een centrale kaderstelling, waarbinnen divisies en diensten jaarplannen moeten maken. Zij geven aan wat zij willen bereiken en hoe. Om dit te kunnen doen analyseren zij huidige situatie, zowel inhoudelijk als financieel en ondersteunen we hen met managementinformatie, zowel kwantitatief als kwalitatief. Zodra de plannen zijn gemaakt worden ze centraal getoetst op inhoud, consistentie en impact. Daarna worden ze vastgesteld. Gedurende het jaar worden de plannen geïmplementeerd en gemonitord. Aan het eind van het jaar vindt de verantwoording plaats, zowel intern als extern richting verzekeraars en beginnen de onderhandelingen opnieuw. Lastig hierbij – en dat speelt overal in de zorg – is dat de onderhandelingen met de verzekeraars vaak lang duren. We moeten al kaders stellen zonder dat precies de volume en bedragen bekend zijn. Dat is lastig, maar wel de realiteit. We laten ons intern niet beïnvloeden door de chaos van buitenaf.

Wat kunnen anderen leren van het AMC?

We zijn een echte decentrale organisatie. Dat was in de praktijk al langer zo, maar die koers hebben we een paar jaar terug nog eens vastgelegd. De professional in the lead, is het sturingsprincipe. Divisies en diensten hebben zelf een belangrijke inbreng waarop ze willen sturen en beoordeeld willen worden.

Er wordt steeds grondig afgewogen welke prikkels uit de buitenwereld worden doorvertaald naar de interne afdelingen en welke niet.

De rol van de controller is veranderd?

,,Ja, ik vind dat een controller vooral faciliterend naar de zorgprofessionals moet zijn en stimulerend. Niet controlerend of beperkend. De medische sector heeft nu eenmaal te maken met bedrijfsvoering. Vaak zeer complexe materie. De medische professionals moeten weten wat zij kunnen verwachten van de controller. Hij moet weten dat er iemand naast hem staat.

Waarom is het belangrijk is voor controllers om zich specifiek te scholen in de zorgontwikkelingen?

De zorg is een van de grootste en belangrijkste sectoren van Nederland en daarom interessant voor controllers. De nut en noodzaak van controllers in de zorg wordt steeds meer erkend. Het is een interessante combinatie van economie en gezondheid.

Wat zijn uw 5 tips voor de controller in de Zorg?

  • wees je bewust van je rol. Een controller moet zorgprofessionals vooral faciliteren en stimuleren.
  • verdiep je in de denk- en belevingswereld van de zorgprofessionals.
  • houd rekening met de ‘zachte kant’ bij invoering van planning & control instrumenten
  • de dialoog over de cijfers is vaak relevanter dan de cijfers zelf
  • maak gebruik van wetenschappelijk kennis, zowel binnen als buiten de zorg.

Wetenschappelijke kennis?

Ik vind het essentieel dat een controller zich op de hoogte houdt van de laatste ontwikkelingen, ook in het buitenland. Van arts verwachten we dat ze een lange studie doorlopen, maar ook het werk van controllers in de zorg heeft gevolgen. Te vaak wordt er zomaar wat ingevoerd zonder stil te staan bij de gevolgen. Ik ontdekte zelf dat de invoering van een nieuw managementinformatiesysteem invloed had op het gedrag van artsen. Ze gingen zich anders gedragen toen ze wisten wat de kosten en opbrengsten van een patiënt waren. Ik heb toen besloten om op dit onderwerp te promoveren. Dat was in 2008, ik ben nu bijna klaar. ‘’

Opleiding Controller in de Zorg

Franck Asselman praat, als docent van de opleiding Controller in de Zorg, graag met u verder over Accounting, control en marktwerking in de gezondheidszorg.

Bekijk het opleidingsprogramma

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Drie eigenschappen van succesvol projectmanagement in de zorg

Het aantal projecten in de zorg groeit gestaag, terwijl de context steeds ingewikkelder wordt. De …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *