De veranderende rol van de overheid gaat een verschuiving teweeg brengen

De veranderende rol van de overheid gaat een verschuiving teweeg brengen. Woorden als vertrouwen, kernwaarden en verbinding zijn key, in plaats van controle, strakke procedures en regelreflex. Dat is de visie van Elfrieda Bon, Risicomanager bij de Gemeente Almere en docent van de ‘Verkorte controllersopleiding voor overheid en non-profit’.

“In de sociale sector wordt “het recht hebben op” vervangen door “een compensatieplicht”. Daarnaast is de beschikbaarheid van digitale data in een enorme opmars.  Dat maakt dat we in de control sector slimmer moeten gaan werken. Van de enorme berg aan data de goede stuurinformatie moeten gaan maken die er toe doet, minder is in dit geval meer. De controller zal zich nog beter moeten inleven in de informatiebehoefte van de gebruikers (en dat zullen in de toekomst steeds minder de proceseigenaren zijn)”.

Van 3 decentralisaties naar 3-dimensionaal, een pleidooi voor ruimte

Dat is de titel van het boekje van de G32, dat een mooi zicht geeft op de verwachte verandering voor gemeentes.

Voortdurend koppelen
Almere start drie jaar geleden met de voorbereidingen op de decentralisaties. Drie praktijkwerkplaatsen staan daarin centraal. Integraal werken staat voorop. In de eerste plaats betekent dat, dat bewoners, professionals en de gemeente samenwerken. Dat zou je horizontale integratie kunnen noemen. Daarnaast koppelen bewoners, professionals en gemeenteambtenaren, wonen, zorg, werk en
participatie voortdurend aan elkaar. Dagbesteding, re-integratie en zorg, worden bijvoorbeeld gecombineerd. Op die manier ontstaan er nieuwe initiatieven waarin de drie decentralisaties bottom-up vorm krijgen. En gelijktijdig bovendien.

Beleid dichter bij de burger
Ook Amersfoort werkt enerzijds beter samen met professionals, en anderzijds met bewoners om beleid dichter bij de burger te brengen. In wijkteams komen welzijnswerk, maatschappelijk werk, thuisbegeleiding en opvoedingsondersteuning samen. In het Soesterkwartier betrekken burgers elkaar bij de zorg die in de wijk nodig is. Ook is er een wijkleerbedrijf waarin jongeren die moeilijk aan een stage
komen, een volwaardige stage kunnen lopen. Ze verzamelen de niet-geïndiceerde zorgvragen, en gaan daar vervolgens mee aan de slag. In andere buurten helpen bewoners elkaar met klussen en zijn ze van plan om buurtzorgcoöperaties op te zetten.

Werkvloer centraal
Breda bereidt zich voor op de decentralisaties door de werkvloer centraal te stellen. Op basis van casuïstiek geven professionals aan wat de zogenaamde ‘systeemhobbels’ zijn. Op die manier kan het functioneren van bijvoorbeeld de kredietbank, het CJG en de sociale teams verbeterd worden. Het doel is dat inwoners van Breda uiteindelijk geen hinder meer ondervinden van verschillende ‘kokers’ en systemen bij het verbeteren van hun eigen leefsituatie. Dat betekent ook dat bewoners binnenkort eigenaar zijn van hun éigen dossier.

Bekijk het gehele rapport ‘Van 3 decentralisaties naar 3-dimensionaal, een pleidooi voor ruimte‘.


Verkorte Controllersopleiding voor overheid en non-profit

ControllersopleidingBovenstaande problematiek komt uitgebreid aan bod tijdens de Verkorte Controllersopleiding voor overheid en non-profit. In 5 dagen komen alle cruciale topics van public controlling aan bod:

1. De veranderende rol van de public controller
2. Bestuurlijke besluitvorming & beleid
3. Management & financial control
4. Control van professionals
5. Auditing, toezicht en verantwoording

Meer informatie over de opleiding vindt u op de website van de Verkorte controllersopleiding voor overheid en non-profit.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

‘Wil je dat je advies wordt overgenomen? Investeer dan in je soft skills’

Je hebt een dijk van een advies uitgebracht. Toch wordt je advies niet overgenomen. Hoe …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *