Als je geld nodig hebt om een subsidie binnen te halen…

Daarvoor zijn (vaak) inventieve methoden. De SBO-cursus Effectief Subsidies Verwerven besteedt ook aandacht aan de vraag ‘hoe kom je aan eigen geld om projecten mogelijk te maken?’. De cursisten krijgen zo extra munitie om hun projecten tot uitvoering te brengen. Voor veel subsidies is immers een eigen inbreng nodig, de ‘co-financiering’. Hoe ontwikkel je eigen kracht om die inbreng te vinden? Ik gebruik in de cursus een voorbeeld uit Winschoten om dit toe te lichten. Een project waaraan ik projectleiding heb gegeven.

Grote subsidie van de provincie

De gemeente Oldambt wilde het stadscentrum van Winschoten versterken en kreeg hiervoor een grote subsidie van de provincie Groningen. Een belangrijke achtergrond is dat Winschoten te maken heeft met een teruglopend aantal inwoners en dat heeft gevolgen voor het aanbod van winkels en voorzieningen. De bedoeling van de verbeterslag is om Winschoten ‘krimpproof’ te maken. De provincie vroeg aan de gemeente en de ondernemers om zelf ook een serieuze bijdrage te doen. Als projectleider stelde ik me de vraag: hoe krijg je een bijdrage van ondernemers?

Overleggen met de gemeente

We stelden voor aan de ondernemers om samen een ‘business case’ te ontwikkelen. De vraag aan de ondernemers in de binnenstad was simpel: ‘waaraan willen jullie een financiële bijdrage leveren die leidt tot meerwaarde voor de ondernemer?’ Het antwoord was nog niet zo gemakkelijk. In verschillende gesprekken werd eerst verkend wat ‘meerwaarde voor de ondernemer’ inhoudt. Het antwoord: meer omzet, meer bezoekers en een positief effect op de waarde van het pand. De conclusie was dat de stadsvernieuwing hieraan zeker een bijdrage levert. Na het nodige overleg kwamen de ondernemers tot de conclusie dat ze bereid waren om in de periode 2015-2019 jaarlijks € 150.000 bij te dragen aan de stadsvernieuwing. Het blad Binnenlands Bestuur schreef erover.

Belasting op basis van WOZ-waarde

De ondernemers overleggen met de gemeente waaraan het geld ieder jaar wordt besteed. Voor de hand liggende bestedingsdoelen zijn een betere bewegwijzering in het centrum en sfeerverlichting in het winkelgebied. De ondernemers en de gemeente kozen voor de reclamebelasting om de bijdrage van de ondernemers te innen. Deze belasting heeft als voordelen dat deze relatief eenvoudig is uit te voeren en dat de belasting kan worden gebaseerd op de WOZ-waarde van het pand waarvan de ondernemer gebruik maakt. Daardoor worden de lasten eerlijk verdeeld. Verder dragen de drie supermarkten in Winschoten een flink bedrag bij. Hiervoor werd een overeenkomst gesloten tussen de gemeente en de supermarkten. Deze manieren van inning van bijdragen zijn sterk vernieuwend.

Blij met initiatief

De provincie is blij met het initiatief van de ondernemers en de gemeente en gaf een subsidie van € 50.000 om deze innovatieve vorm van samenwerking op te zetten. En het geld dat de ondernemers inbrengen is van serieus belang voor de ontwikkeling van het centrum van Winschoten. Ook de ondernemers ervaren meerwaarde en zijn van mening dat de business case geslaagd is. Dat blijkt uit enkele onderzoeken die we hebben gehouden, b.v. een onderzoek in 2015 en een onderzoek in 2016.

Door: Gert Jan van ’t Land 

Cursus Effectief subsidies verwerven

Leer hoe u zelf subsidies verwerft voor uw eigen project

  • Subsidiekansen benutten ondanks de bezuinigingen
  • Actuele kennis m.b.t. Nederlandse en Europese subsidiespelregels
  • Praktisch en deskundig!
  • Mét de speciale masterclass Europese Subsidies
  • 3 maanden gratis toegang tot subsidiedatabase Fundingcontrol
Download de brochure

 

 

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Hoe kun je de verbijzonderde interne controle het beste uitvoeren?

De verbijzonderde interne controle (VIC) is belangrijk om de integriteit van financiële rapportages en operationele …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *