Hoe kan de publieke sector adequaat reageren op de veranderlijke omgeving?

De publieke sector krijgt in toenemende mate te maken met een kritische, veranderlijke en complexe omgeving. Sommige organisaties worden hier onzeker van en weten niet hoe ze moeten reageren op hun omgeving. De controller ondersteunt in dat geval bij besluitvorming door financiële calculaties en opsommingen van consequenties van bepaalde keuzes. Hoe kan een controller in de publieke sector zorgen dat een organisatie zich niet laat regeren door onzekerheden en angst? Daar geeft Dr. Arno Geurtsen RC, hoofddocent van de controllersopleiding, uitgebreid antwoord op.

De publieke sector in een veranderlijke omgeving

De publieke sector wordt, net als de private sector, steeds vaker geconfronteerd met een veranderlijke, kritische en complexe omgeving. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op, de eisen van klanten veranderen constant en ook maatschappelijke belangen zijn veranderlijk. Publieke organisaties willen en kunnen hierop inspelen, maar dan moeten zij snel én adequaat reageren op hun omgeving. Enkele organisaties verkrampen echter door een veranderlijke omgeving omdat zij hier onzeker van worden. Het is jouw taak als controller om verkrampt gedrag te voorkomen.

Wat betekent dit voor de strategische rol van de controller?

De controller heeft traditioneel gezien drie rollen; rapporteren, toezichthouden en management. Deze laatstgenoemde rol zal door de snel veranderende omgeving meer nadruk krijgen. Organisaties moeten wendbaar zijn, waardoor de controller moet ondersteunen bij besluitvorming. Je doet dit door snelle financiële calculaties en duidelijk te maken wat de consequenties van bepaalde keuzes zijn.

Technologische ontwikkelingen helpen de controller

De snelle technologische ontwikkelingen zorgen niet enkel voor andere behoeftes in een complexe omgeving, maar maakt ook dat je minder aandacht hoeft te besteden aan vastlegging en analyse van gegevens. Daarnaast stelt technologie je in staat om data te gebruiken bij beslissingsondersteuning. Verantwoording blijft namelijk een belangrijke taak van de controller, maar dankzij technologie kost dit minder tijd en verschuift jouw focus richting beslissingsondersteuning.

Verschuiving van resultaat naar effect

De snelle technologische ontwikkelingen stellen de controller in staat om steeds beter te voorspellen wat het effect is van bepaalde beslissingen in plaats van enkel te focussen op het resultaat. Je moet dan wel waken voor een overkill aan informatie en beheersreflex, té veel willen sturen is ook niet goed.

Hoe kan de controller het bestuur en toezicht effectief versterken?

De controller versterkt bestuur en toezicht effectief door te richten op de juiste informatieverschaffing op het juiste moment. Daarnaast moet de controller angst en onzekerheid, die het gevolg zijn van de toegenomen complexiteit en dynamiek, reduceren. Kortom, een controller die proactief meedenkt en voorkomt dat een organisatie zich laat regeren door haar onzekerheden en angst, dus niet nog meer risicomanagement.

Word een controller van de toekomst

Ben jij nog niet klaar voor de kritische, veranderlijke en complexe omgeving van de toekomst? Schrijf je dan in voor de Controllersopleiding voor de Publieke Sector van SBO. Je leert tijdens deze opleiding van deskundige vakgenoten hoe jij de steeds belangrijkere rol als strategisch adviseur kunt invullen, zodat jij de veranderingen in de publieke sector het hoofd kunt bieden.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Goed programmamanagement: je moet koffie lekker vinden

“Programmamanagement draait om relaties bouwen. Je bouwt die relaties door koffie met elkaar te drinken, …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *