Impressie van de praktijkdag Jaarrekeningactualiteiten 2017

De praktijkdag heeft zijn toegevoegde waarde weer bewezen. Relevante praktijkervaringen rondom Wet Normering Topinkomens (WNT), het sociaal domein, een jaarrekening met informatiewaarde en het onderhouden van vakmanschap waren de hoofronderwerpen. De wethouders van sociaal domein en financiën Van Noort en De Jong van de gemeente Harderwijk gaven een inkijk in hun aanpak. Gedreven door de inhoud met ook voor financiën is Harderwijk succesvol in het uitvoeren van haar zorgtaken.

Wijzigingen in de WNT rondom de gewezen topfunctionaris en de aanpassingen van termijnen zijn uiterst relevant, Renzo v.d. Ham van EY Belastingadviseurs gaf duidelijke praktijkvoorbeelden en vanuit de aanwezige deelnemers werden veel concrete vragen gesteld en beantwoord. Linda Braam, intern accountant van de gemeente Alkmaar, daagde de deelnemers uit om continu bezig te zijn met vakmanschap en de ontwikkeling daarvan en gaf inzicht in de wijze waarop zij dat zelf doet. David Zijlmans, adviseur publieke sector van EY heeft een beeld geschetst op welke wijze de gemeente of provincie zélf in control kan komen, om niet te wachten op de uiteindelijke wetgeving rondom de mededeling van het college inzake rechtmatigheid of de accountant, maar vanuit de intrinsieke behoefte van de organisatie zélf. Aandacht voor cultuur en gedrag én de geautomatiseerde omgeving staan daarbij centraal.

Gerti Brevink, sinds kort concerncontroller van gemeente Hengelo (OV), verraste onder de titel “proefballonnen en gebakken lucht” over hoe je de informatiewaarde van de P&C-documenten kunt versterken. David Zijlmans sloot vervolgens de dag af met een inzicht in de uitkomsten van het onderzoek jaarstukken 2016 Nederlandse gemeenten dat de vrijdag ervoor door de minister van Binnenlandse Zaken was aangeboden aan de Tweede Kamer en door hem was uitgevoerd. Al met al een goed gevulde praktijkdag, waarbij natuurlijk ook tussen de deelnemers goede gesprekken tot stand kwamen over praktijkervaringen.

Seminar Jaarrekeningactualiteiten 2018

We hopen u volgend jaar (wederom) te mogen verwelkomen op het jaarlijkse Seminar Jaarrekeningactualiteiten. De volgende editie zal plaatsvinden in november 2018. Meer informatie over het seminar en de praktijkdag?
Bezoek de website

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Toekomst profiel van een Concern controller

De rol van Concern controller is constant in ontwikkeling. Er worden steeds meer eisen gesteld …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *