Investeer in deze 4 gebieden om de financiële marges in je zorgorganisatie weer te verhogen

Sinds 2015 voert Deloitte een sectoranalyse uit op de jaarrekeningen van Nederlandse zorginstellingen. Uit recent onderzoek van Deloitte blijkt dat de financiële marges binnen Nederlandse zorginstellingen al jaren afnemen. Ook worden investeringen uitgesteld door veranderende korte termijn prioriteiten.

Zo geven de langjarige cijfers duidelijk weer dat de marges blijven dalen en Nederlandse zorginstellingen voorzichtig blijven met investeren. Er wordt sneller afgeschreven op dan geïnvesteerd in vastgoed en technologie. Ook worden financiële marges ingezet om stijgende personeelskosten te dekken. Dit komt door een tekort aan personeel door stijging van het ziekteverzuim, personeel dat de sector verlaat, vergrijzing onder het personeel en onvoldoende instromers vanuit opleidingen.

Volgens Deloitte moet er geïnvesteerd worden in de volgende zaken om een trendbreuk hierin te forceren:

  • Digitalisering: zorg op afstand, videobellen met arts of optimalisatie van data-uitwisseling tussen ziekenhuizen en zorginstellingen
  • Verduurzaming: met miljoenen vierkante meters aan vastgoed is verduurzaming hiervan een grote uitdaging binnen de zorg
  • Investeren in verouderd vastgoed om aan kwaliteits- en functie-eisen voor moderne zorgfaciliteiten te voldoen
  • Capaciteitsuitbreiding als gevolg van vergrijzing: de afweging voor investeren in stenen en/of technologie

Wat is hiervoor nodig?

Volgens Deloitte is het van belang dat er bewust wordt geïnvesteerd en geïnnoveerd en daarvoor de samenwerking aan te gaan. Ook moet er volgens hen meer lef getoond worden en gelijktijdig gehandeld worden om hieruit te komen.

Meer weten?

Voor controllers die zich bezighouden met financieel beleid binnen zorgorganisaties, heeft SBO een opleiding ontwikkeld zodat je in 5 dagen volledig up to date bent over de laatste ontwikkelingen. Tijdens de opleiding Controller in de Zorg leer je hoe je groeit als sparringpartner en beïnvloeder algemeen beleid! Zo komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • De veranderende rol van de controller
  • Management control in de digitale samenleving
  • Recente ontwikkelingen en trends op het gebied van financiering, bekostiging en daaraan gerelateerde bedrijfsvoering
  • Hoe je slimmer en beter gebruikmaakt van data

Vervolgens ga je met casuïstiek aan de slag om alle modules van de opleiding te vertalen naar de praktijk van processen en control in ziekenhuizen. Zo ontvang je concrete handvatten om in je eigen praktijk mee aan de slag te gaan.

Over admin

Bekijk ook

In 6 stappen naar resultaat – ondanks onzekerheid

Door: Martin van Staveren, gepromoveerd op risicomanagement. Staat voor ánders omgaan met risico’s. Met dit …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *