Jaarrekeningactualiteiten: juist in jaren als deze is het delen van kennis en ervaring cruciaal!

Door: David Zijlmans, Partner, Baker Tilly Advisory

Eens in de zoveel jaar heb je als gemeente of provincie een jaarrekening waarin grote ontwikkelingen de cijfers, de bereikte doelstellingen en de uitgevoerde plannen beïnvloeden. Achteraf denk je wel eens, “wie had dit toch verwacht op 1 januari?”. De exponent hiervan gaat de jaarrekening 2020 van gemeenten en provincies worden.

De Corona-crisis heeft een grote impact op de jaarrekening 2020. Zekerheden over de niet-begrote uitgaven die zijn gedaan, onzekerheden over uitgaven die nog gaan komen, gerelateerd aan 2020. Maar ook onzekerheden over de inkomsten, denk aan toeristenbelasting die pas na einde boekjaar verantwoord kan worden, openstaande debiteuren en als klap op de vuurpijl: de onzekerheden over de rijksmiddelen ter compensatie van directe kosten van noodmaatregelen en de daarbij behorende uitvoeringskosten.

Ik herinner mij dat het seminar Jaarrekeningactualiteiten Gemeenten en Provincies in 2015 het dubbele aantal deelnemers kende ten opzichte van andere jaren. De toen actuele decentralisaties zorgden ook voor veel onzekerheid, vraagstukken en pionieren. In dit soort jaren is kennisdelen, ervaringen bespreken, leren van collega-gemeenten en provincies, gemeenschappelijke regelingen, cruciaal.

Met elkaar spreken over de impact van Corona op de jaarrekening 2020 brengt inzichten, oplossingen en handvatten

In het seminar spreken Dirk de Groot, Concerncontroller Gemeente Breda, en David Zijlmans, partner van Baker Tilly Advisory, over de impact, de ervaringen, de handvatten inzake jaarrekening 2020 en begeleiden het gesprek tussen de deelnemers. Dirk en David hebben elkaar begin maart 2020 opgezocht om als gemeente Breda en Baker Tilly Advisory gezamenlijk op te trekken in vraagstukken van het eerste uur. Een groep studenten van Avans University of Applied Sciences in Breda hebben een week lang, samen met Dirk en David analyses gedaan en oplossingen bedacht, inclusief de mogelijkheden voor inzet van data analyses en Robotic Process Automation op de enorme hoeveelheid aanvragen Tozo 1.

Tussen het verschijnen van deze blog en de daadwerkelijk seminar datum zit nog de nodige tijd, waarin hopelijk nog meer duidelijkheid gaat ontstaan over verantwoorden en de accountantscontrole van de jaarrekening 2020. Dirk en David dragen zorg voor het behandelen van de meest actuele informatie.

Maar dat is nog niet alles voor 2020…

Het is ook het jaar waarin gemeenten en provincie werk maken van hun interne beheersing in de aanloop naar de rechtmatigheidsverantwoording. Ook hiervoor geldt dat de actualiteit in ontwikkeling is en dat in het seminar wordt aangesloten op de laatst bekende informatie. Ook hier zijn praktijksprekers, Jeroen Rieswijk, gemeente Bunnik en Tom Noordermeer, gemeente Zevenaar aanwezig om praktijk en theorie met elkaar te verbinden. Dat interne beheersing niet alleen is weggelegd voor grote gemeenten is onderdeel van hun betoog.

Kortom, 2020 is een jaar waarin de jaarrekening anders is dan andere jaren en nieuwe ontwikkelingen kloppen alweer aan, waarbij goede voorbereiding essentieel is. Genoeg stof voor een nuttige en leerzame dag! Meer informatie over Jaarrekeningactualiteiten voor Gemeenten & Provincies?
Bezoek de website

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

7 tips bij Netwerk- en Ketenregie

Meer dan ooit werken organisaties samen in verschillende samenwerkingsverbanden. Soms vormt de organisatie een schakel …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.