Projectmatig creëren; de kracht van projectmanagement

Geschreven door Lauren Algra

We horen het steeds vaker om ons heen en lezen het overal terug; organisaties moeten mee met de tijd en deze tijd vraagt om wendbare, flexibele organisaties om beter en sneller in te kunnen spelen op de continue veranderingen, wensen en eisen van hun omgeving (lees: klanten/stakeholders, technologie etc). Projectmatig werken is een werkwijze die hierbij zeer van pas komt en wordt dan ook steeds meer gezien als een belangrijke kerncompetentie van overheidsorganisaties en andere organisaties in de publieke sector.   

Er bestaan verschillende benaderingen/methodieken op het vlak van projectmanagement, die in essentie niet zo veel van elkaar verschillen. Toch geloof ik er sterk in dat projectmatig werken op basis van het model van Projectmatig Creëren (naar het gelijknamige boek geschreven door Jo Bos en Ernst Harting) daaraan iets toevoegt en zo een wezenlijke bijdrage levert aan een betere samenwerking in en rond het project. Wat uiteindelijk tot een succesvol eindresultaat leidt dat met energie en plezier tot stand is gekomen.

Over Projectmatig Creëren.

Nog vóór ik kennismaakte met het gedachtegoed van Projectmatig Creëren werd ik mij steeds meer bewust van hoe verschillend ik mijn projectleidersrol beleefde. De ene keer zat ik in een flow, de andere keer ging het moeizaam. Naar mate ik meer en meer ervaring had opgedaan en met verschillende opdrachtgevers en teams had gewerkt, werd mij duidelijker waar het verschil zoal in zat. Een belangrijk inzicht was de wijze waarop ik zelf invulling gaf aan mijn projectleidersrol in samenwerking met het projectteam. In de projecten waar we als team echt de schouders eronder zetten en gezamenlijk bouwden aan het project, zat er energie in het project en verliep het ’op rolletjes’. Wat het verschil maakte was dat ik de teamleden ruimte gaf en stimuleerde om hun eigen (creatieve) inbreng te geven, waardoor er betrokkenheid en veel energie ontstond. Dus niet ík bepaalde als projectleider hoe we het project gingen uitvoeren, maar dit deden we samen.

Een ander inzicht betreft hoe de relatie met mijn opdrachtgever en de mate van zijn/haar betrokkenheid bij het project bepalend waren voor de voldoening en energie die ik vanuit het project kreeg. Wat ik gemerkt heb is dat ik als opdrachtnemer eveneens een belangrijke rol richting de opdrachtgever kan vervullen om aan die onderlinge relatie te werken. Juist door zaken expliciet bespreekbaar te maken en verwachtingen over en weer uit te spreken groeit de verstandhouding en samenwerking. Dit gaat niet altijd vanzelf en kost soms best wat moeite, maar het is het wel waard om daarin te investeren.

Na mijn kennismaking met het model van Projectmatig Creëren kregen mijn eigen inzichten meer duiding en viel het een en ander meer op hun plek. Het verschil met andere projectmanagement benaderingen zit met name in de manier, waarop vanaf de start van een project vorm wordt gegeven aan de relatie en samenwerking tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer (projectleider), het projectteam en de omgeving. En daarmee de essentiële voorwaarde schept om gezamenlijk met plezier, de nodige creativiteit, bevlogenheid en energie aan het project (samen) te werken. Het project is vooral een co-creatie van de belangrijkste spelers. Die benadering voegt veel toe aan de traditionele aspecten van projectmanagement.

Opleiding Projectmanagement voor overheid en non-profit

Tijdens de 4-daagse opleiding Projectmanagement voor overheid en non-profit vertel ik je meer over mijn eigen ervaringen en inzichten, de visie en principes van Projectmatig Creëren. Ook zoek ik graag de interactie op met de deelnemers om hun ervaringen en inzichten uit eigen praktijk te horen, daar inspiratie uit te halen en gezamenlijk van te leren. Ik hoop jou daar ook bij te mogen verwelkomen. Meer informatie?
Bezoek de website

 

Meer informatie over Lauren Algra; Lauren heeft ruime ervaring op het gebied van project-/programmamanagement en HR, zowel in de marktsector als in de publieke omgeving. Zij weet op een daadkrachtige manier samenhang en verbinding aan te brengen op zowel inhoud, emotie, proces en met/tussen mensen. Haar kracht zit in het concreet maken van (strategische) vraagstukken, het verhelderen van de vraag achter de vraag en het creëren van overzicht om de vertaling te maken naar concrete acties en/of praktische tools.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Investeer in deze 4 gebieden om de financiële marges in je zorgorganisatie weer te verhogen

Sinds 2015 voert Deloitte een sectoranalyse uit op de jaarrekeningen van Nederlandse zorginstellingen. Uit recent …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.