Regievoeren doe je zo!

Samenwerking in en tussen organisaties vraagt steeds vaker om een andere manier van regievoeren. Het speelveld wordt steeds complexer en integrale opdrachten komen steeds vaker voor.

De definitie

Allereerst is het belangrijk om te weten wat regievoeren precies is. De definitie luidt: “Regievoeren is de doelgerichte beïnvloeding van partijen om een gezamenlijke opgave te realiseren”.

Waarom is regievoeren zo complex?

Er komt veel bij kijken om een goede regieorganisatie te voeren. Organisaties worstelen met de eensgezindheid en hierdoor blijven implementaties en besluitvorming vaak achter. Er is een heel speelveld met betrokkenen, persoonlijkheden rollen en andere belangen. Iedereen heeft verschillende taken en verantwoordelijkheden liggen niet meer bij de hoogste in hiërarchie. 

De sleutel naar succes is vereenvoudiging!

In de praktijk zie je dat managers en bestuurders bezig zijn met het invoeren van veranderingen en vaak worden deze veranderingen er niet eenvoudiger maar juist complexer op.

Zo hebben veel organisaties bij het invoeren van KPI’s (key performance indicators) of andere doelstellingen de neiging om diep in details te verzeilen. Hierdoor wordt het er vaak voor zowel medewerkers maar ook andere betrokkenen niet duidelijker op. Met als resultaat dat de eensgezindheid ver te zoeken is.

Tip 1. Richt een eenvoudig dashboard in

Het is belangrijk om te sturen op de zaken die ertoe doen. Kortom, richt een dashboard in dat snel via enkele indicatoren laat zien waar je staat en weersta de verleiding om alles te willen weten.

Tip 2. Vergeet de werkvloer niet

Vergeet als manager of bestuurder niet om naar de werkvloer te gaan en te luisteren naar de vragen en behoeften van je medewerkers. Het risico van de toename van complexiteit is dat medewerken het overzicht kwijtraken en niet weten wat ze waarom moeten doen. vervolgens zijn zij teruggeworpen op hun eigen inzichten en werkwijze met alle (complexe) gevolgen van dien.

Tip 3. Vraag altijd “waarom”

We leven in een tijdperk waarin informatie en het verwerken ervan in een zeer hoog tempo gaan. We kunnen en willen vaak alles weten. Dat heeft een werkwijze met zich meegebracht waarbij er een enorme drang is ontstaan om alles vast te leggen. Een manier om overbodige informatie en taken eenvoudig uit je organisatie te krijgen, is door altijd de “waarom” vraag te stellen. Zo’n vraag roept soms irritatie op maar dat is een kwestie van gewenning.

Aan de slag!

Als laatste willen we je meegeven om je te realiseren dat iedereen belang heeft bij het resultaat van versimpeling. Daarnaast helpt het om regelmatig de frisse blik van en buitenstaander te bekijken. Zo kun je bijvoorbeeld nieuwe medewerkers betrekken in bijeenkomsten om zo ook andere inzichten te ontdekken. Als je de eenvoud weet in te voeren, dan weten we weer van elkaar wie wat doet en waarom. Met dit overzicht zal bij iedereen de regie een vanzelfsprekend iets worden.

Opleiding Netwerk- en Ketenregie

De opleiding Netwerk- en Ketenregie leert je in 5 dagen hoe je activiteiten van verschillende samenwerkingspartners aanstuurt zonder formele macht: van losse schakels naar een geschakeld netwerk. Meer informatie?
Bekijk de opleiding Netwerk- en Ketenregie

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

7 tips bij Netwerk- en Ketenregie

Meer dan ooit werken organisaties samen in verschillende samenwerkingsverbanden. Soms vormt de organisatie een schakel …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.