Gerber van Nijendaal: “Staar je niet blind op cijfers”

Gerber van Nijendaal is plv. secretaris Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) & Raad voor het openbaar bestuur (Rob). Op 21 november verzorgt hij een sprekersbijdrage op het congres Jaarrekeningactualiteiten Gemeenten & Provincies. Hierin gaat hij in op de ontwikkelingen van het gemeentefonds en accres. Voorafgaand hebben we een aantal vragen voorgelegd aan Gerber.


Wat is de ontwikkeling van het accres en wat zijn de gevolgen voor gemeenten en provincies?

Het simpele antwoord is zie de laatste circulaire. Het accres uit de septembercirculaire was enerzijds minder dan de weinig realistische verwachte groei uit de meicirculaire, maar anderzijds het effect van de 6 mld rijksbezuinigingen op het accres valt wellicht weer mee. Maar over de hele periode tot 2018 een reële min. Tegelijkertijd dient men zich niet blind te staren op de cijfers. Het zijn bijna dagkoersen met de nodige fluctuaties, dat was altijd al zo en dat is zeker niet minder geworden. Niet alleen de ontwikkelingen op de rijksbegroting werken door maar ook het btw-compensatiefonds. Los daarvan zijn andere ontwikkelingen die een veel groter effect hebben op de bestedingsruimte van gemeenten en provincies. Kortom: koers niet alleen op de accresramingen…

Wat zijn de gevolgen van de 3 decentralisaties voor de jaarrekeningen van gemeenten?

Gemeenten moeten met het oog op de 3 decentralisaties aan de slag met beleid- en uitvoeringsprocessen: een beeld vormen van het cliëntenbestand en hun aanspraken, maatschappelijke organisaties betrekken, samenwerkingsverbanden aangaan en inrichten, contact zoeken met aanbieders en wat al niet meer. Tegelijkertijd bestaat er grote onzekerheid over de beschikbare budgetten, de verplichtingen die mee overkomen en het wettelijke instrumentarium dat gemeenten ter beschikking staat. Kortom: opschieten maar voorzichtig aan een beetje, want voor je het weet loop je onnodige risico’s …

Welke toekomstontwikkelingen voorziet u voor de jaarrekening?

Simpel gesteld met de jaarrekening wordt financiële verantwoording afgelegd over het begrotingsjaar. Het resultaat van de jaarrekening geeft aan in hoeverre de ontwikkelingen aansluiten bij de uitgavenontwikkeling zoals die met de begroting is geaccordeerd. Met de decentralisaties zal het zeker in de beginfase steeds lastiger zijn de ontwikkelingen vooraf goed in te schatten. Niet alleen gaat het om een onbekend en mogelijk fluctuerende vraag die onvoldoende wordt gecompenseerd door de beschikbare budgetten, gemeenten zijn daarbij soms ook afhankelijk van aanbieders, een groot deel van de uitgaven is straks afhankelijk van de afspraken die op regionaal verband zijn gemaakt. Ervaringen uit het verleden leren echter dat de neiging zal zijn gelet op de financiële risico’s de drie decentralisaties beleidsarm te implementeren. Mogelijk gevolg overschotten? Kortom: de jaarrekening wordt spannender als verantwoordingsinstrument mede om lessen te leren voor de toekomst.


Congres Jaarrekeningactualiteiten Gemeenten & Provincies

Jaarrekeningactualiteiten

Gerber van Nijendaal, plv. Secretaris Raad voor het openbaar bestuur – Raad voor de financiële verhoudingen (Rob-Rfv) is één van de sprekers van het congres Jaarrekeningactualiteiten Gemeenten & Provincies.
Het interactieve congres op 21 november 2013 geeft u een compleet overzicht van alle nieuwe regelgeving die betrekking heeft op uw jaarrekening.
Naast het actualiteitencongres vindt er dit jaar een cursusdag op 28 november 2013 plaats. Tijdens deze dag staat de praktijk centraal. Aan de hand van gemeentelijke jaarrekeningen gaat u aan de slag met als doel te komen tot een zo kort en bondig mogelijke jaarrekening die volledig voldoet aan alle wettelijke eisen. Meer informatie vindt u op de website van Jaarrekeningactualiteiten Gemeenten & Provincies.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Versterk je risicoleiderschap: neem wat vakantie

Het risico-woord staat waarschijnlijk hoog in de Top 10 met de meest gebezigde woorden van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *