Subsidiekansen: bijna € 3 miljard extra beschikbaar

Het Rijk, provincies en ook gemeenten zijn druk bezig met het ontwikkelen van nieuwe subsidies. Dat is goed nieuws voor wie interesse heeft in het verwerven van subsidies. Het stelt wel eisen aan het overzicht dat van de subsidieadviseur wordt gevraagd. De SBO subsidiecursus die begint op 13 september 2018 zet de kansen op de rij. Subsidiespecialisten uit de sectoren overheid, zorg en onderwijs geven inzicht in de actuele subsidiekansen.

Subsidievooruitzichten
Mijn vorige blog ging over het Interbestuurlijke Programma (IBP) dat gemeenten, provincies en Rijk samen ontwikkelen. De overheden gaan 10 ruimtelijke, sociale en bestuurlijke uitdagingen aan. Samen gaan ze stappen zetten op het gebied van klimaat, wonen, de regionale economie, een vitaal platteland, zorg/sociaal domein, migratie en schuldenproblematiek. Wat betekent dit programma financieel? Dat begint nu duidelijk te worden. Duidelijk is dat er bijna € 3 miljard extra beschikbaar komt voor gemeenten en provincies in de periode 2018-2022. Hiervan is circa € 150 miljoen voor de provincies, de rest is voor gemeenten. Natuurlijk stijgen ook (vooral de zorg-)kosten van gemeenten fors, maar de verwachting is dat er toch circa € 500 miljoen overblijft voor nieuw beleid.

Budget voor uw regio? 
Het Rijk stelt ook zogenaamde ‘enveloppen’ beschikbaar. De grootste is € 95 miljoen per jaar en is bestemd voor aardgasvrije woonwijken. Op dit moment roept het ministerie van BZK gemeenten op om aanvragen in te dienen voor ‘grootschalige proeftuinen aardgasvrije woonwijken’. Er is circa € 4 miljoen per proeftuin en BZK wil graag subsidie geven aan circa 20 proeftuinen die verspreid over Nederland moeten plaatsvinden. In veel gemeentekantoren wordt op dit moment verwoed gewerkt aan proeftuinaanvragen. Ik weet er alles van. Ook komt er een aanzienlijk eenmalig budget voor de regio’s. In februari werden de eerste contouren van deze regio-enveloppen bekend. De verwachting is dat binnenkort een nieuwe brief aan de Tweede Kamer wordt gestuurd waarin de verdeling van dit regiobudget van € 950 miljoen wordt bekend gemaakt. Hiervan is een deel (circa € 500 miljoen) bestemd voor reeds afgesloten regionale overeenkomsten. Als de regio’s Parkstad en Achterhoek als voorbeeld kunnen dienen, weten we waar het Rijk naar op zoek is. Het is nu nog even afwachten, maar een slimme regio denkt nu al na over kansen. Voor andere enveloppen is circa € 200 miljoen per jaar. Dat bedrag is mede bestemd voor de onderwerpen die in het IBP worden genoemd. En tenslotte: ook aan de klimaattafels wordt hard gewerkt aan nieuw beleid.

Niet alleen de nationale overheid stelt nieuwe middelen beschikbaar. Bestaande subsidieregelingen worden doorgezet of uitgebreid, b.v. voor onderwijs en scholing (o.a. in de zorg). En provincies hebben tal van nieuwe subsidieregeling, bijvoorbeeld op het gebied van monumenten, cultuur, duurzaamheid, innovatie, detailhandel en integratie. En ook de nieuwe trend bij vermogensfondsen is interessant: grote fondsen zoeken steeds meer vaste samenwerking met partners die een professioneel programma aanbieden.

Mijn conclusie: veel belangrijke en interessante ontwikkelingen op het gebied van subsidies en fondsen. Het is dan ook een goed idee om een paar dagen uit te trekken om je grondig te verdiepen in de materie. Kom dit najaar naar de SBO training over subsidies.

In 1965 kijkt de Nijmeegse wethouder Smids trots naar de installatie van het eerste aardgasfornuis in zijn gemeente. Ruim 50 jaar later stelt het Rijk grote subsidies beschikbaar voor de afkoppeling van woonwijken van het aardgasnet.

Bron: wikimedia commons/Regional Archives Nijmegen (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wethouder_Smids_bij_een_gasfornuis_bij_gelegenheid_van_het_eerste_aardgas_in_Nijmegen._F51283.jpeg).

Over Gert Jan van 't Land

Gert Jan van ’t Land heeft meer dan 15 jaar ervaring met het verwerven van subsidies voor publieke en non-profit instellingen. Hij werkt onder de naam ‘Grantz’ als zelfstandig adviseur op het gebied van subsidieverwerving en subsidiestrategie. Al meer dan 10 jaar treedt Gert Jan op als hoofddocent voor de cursus effectief subsidies verwerven.

Bekijk ook

3 veelgemaakte denkfouten over werkvormen

“Als ik wil dat m’n studenten goed opletten en onthouden wat ik vertel, leg ik …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *