Vier ontwikkelingen omtrent de verbijzonderde interne controle

De verbijzonderde interne controle vraagt om zelfstandig werk als procesverbeteraar en onafhankelijk adviseur. Hiervoor is een zorgvuldige en professionele aanpak vereist. Je leest in dit artikel vier trends die van invloed zijn op de kwaliteit en effectiviteit van je werk als interne auditor VIC.

Trends voor de verbijzonderde interne controle

1. Toenemende focus op risicomanagement

Interne auditors identificeren en beoordelen risico’s binnen een organisatie. Deze risico’s worden getoetst door ze te koppelen aan processen. Interne auditors dragen hierdoor bij aan een sterkere interne controle en adviseren de organisatie over risicobeheerstrategieën.

2. Data-analyse slim inzetten

Technologische ontwikkelingen hebben een enorme invloed op de uitvoering van interne audits. Geautomatiseerde tools en gegevensanalyse helpen bij risico-identificatie, detectie van fraude en efficiëntieverbetering van audits.

3. Veranderende regelgeving en naleving

Regelgevende instanties vaardigen voortdurend nieuwe voorschriften en richtlijnen uit. Interne auditors moeten op de hoogte zijn van veranderingen om te zorgen dat organisaties voldoen aan wet- en regelgeving.

4. Toenemende nadruk op bedrijfscultuur

Organisaties besteden steeds meer aandacht aan de bedrijfscultuur. Interne auditors hebben deze bedrijfscultuur nodig voor het samenspel tussen managers, medewerkers en proceseigenaren. Hij of zij zorgt hiermee voor gezamenlijk draagvlak en gezamenlijke verantwoording.

Ontwikkel je professionele vaardigheden

Het is belangrijk om op up-to-date te blijven door middel van voortdurende professionele ontwikkeling, bijvoorbeeld middels de opleiding Interne Auditor VIC van SBO. Je leert tijdens deze opleiding om de aanjager van procesverbetering en interne beheersing te worden, waarmee je de spiegel en adviseur bent binnen jouw organisatie. Wil je deze opleiding als Incompany-traject volgen om direct aan de slag te gaan met jouw eigen praktijksituatie? Neem dan contact met ons op!

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Goed programmamanagement: je moet koffie lekker vinden

“Programmamanagement draait om relaties bouwen. Je bouwt die relaties door koffie met elkaar te drinken, …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *