Op deze vijf manieren gaat AI jouw werk als controller beïnvloeden

Zoals bij tal van andere bedrijfstakken is AI ook van invloed op de rol van controller. Hieronder worden vijf redenen, deels gemaakt met ChatGPT, gegeven hoe AI de controllersfunctie verandert.

  1. Automatisering van routinetaken: AI kan veel van de routinematige en tijdrovende taken automatiseren, zoals gegevensinvoer, transactieverwerking en zelfs sommige aspecten van financiële rapportage. Dit vermindert de kans op menselijke fouten en stelt controllers in staat zich meer te richten op analyse en strategische besluitvorming. Kent u bijvoorbeeld RPA? Hiermee kun je automatisch facturen inlezen en verwerken. Deze scan en herken functionaliteit maakt gebruik van AI.
  2. Verbeterde besluitvorming: Met de hulp van AI kunnen controllers toegang krijgen tot meer geavanceerde en nauwkeurige analysetools die helpen bij het voorspellen van financiële trends en het identificeren van risico’s. AI kan patronen en correlaties ontdekken die voor mensen moeilijk te herkennen zijn, wat leidt tot beter onderbouwde beslissingen. Kent u bijvoorbeeld XG-Boost, Random Forest en decision tree modellen? Dit soort AI modellen zijn zeer krachtig mits goed gebruikt. Het gebruik van dergelijke geavanceerde tools is het werk van een ervaren Data Scientist, maar de vertaling naar business uitdagingen is een taak van de controller. Verdiep u eens in de mogelijkheden van bijvoorbeeld ChatGPT en MS Copilot dat draait op AI, er zijn waarschijnlijk meer mogelijkheden dan u denkt en elke dag is er meer mogelijk.
  3. Efficiëntie in rapportage en compliance: AI kan de efficiëntie van financiële rapportages verbeteren door automatisch gegevens te verzamelen en te verwerken, waardoor de tijd die nodig is voor het sluiten van de boeken wordt verkort. Bovendien kan AI helpen bij het naleven van regelgeving door regelmatig updates en wijzigingen in de wetgeving te monitoren en te implementeren. Wist u dat binnen fraude en compliance het gebruik van AI modellen het mogelijk maakt om bijvoorbeeld “outliers” te detecteren waarbij alle data wordt gecontroleerd in plaats van te werken met een steekproef?
  4. Risicomanagement: AI-technologieën kunnen controllers ondersteunen bij het effectiever managen van risico’s door het continu monitoren van financiële activiteiten en het direct identificeren van afwijkingen of verdachte activiteiten. Dit maakt het mogelijk om proactief te reageren op mogelijke financiële bedreigingen.
  5. Strategische rol: Door de overname van administratieve taken door AI hebben controllers meer tijd om zich te richten op strategische aspecten van het bedrijf. Ze kunnen deelnemen aan en invloed hebben op besluitvormingsprocessen op hoger niveau, zoals bedrijfsplanning, budgettering en strategische initiatieven. Binnen het curriculum van de Register Controller opleiding is daarom al meer tijd ingeruimd voor controller skills, de werkzaamheden van de controller verschuiven meer naar strategisch adviseren.

Deze ontwikkelingen tonen aan dat de rol van de controller evolueert van een focus op boekhoudkundige nauwkeurigheid naar een meer strategisch gerichte positie binnen de organisatie, waarbij technologische vaardigheden steeds belangrijker worden. Tijdens de Controllersopleiding, opleiding Concern Controller en de opleiding Controller in de Zorg leert docent Fred van der Werff je tijdens de lesdag AI, Data Analytics & Data Science alles over de invloed van AI op jouw rol als controller. Benieuwd naar het complete lesprogramma van (een van) deze opleidingen?

Over admin

Bekijk ook

Succesvol samenwerken in ketens en netwerken

Hoe boek je resultaat in netwerken en ketens als ‘je er niet over gaat’?

Netwerken en ketens lijken abstract, maar in feite zijn het samenwerkingsverbanden van mensen. Mensen met …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *