Waarom zijn soft skills essentieel voor de controller?

“Verandering in de organisatie mislukt vaak omdat mensen niet meebewegen. Je moet de menselijke vaardigheden niet vergeten”, aldus Indra Balwant Gir, organisatieadviseur en docent soft skills. Deze soft skills zijn dan ook essentieel voor de controller, omdat het helpt om beslissingen te nemen en problemen op te lossen. Welke soft skills moet een controller ontwikkelen?

Het belang van soft skills voor de controller

Indra: “Je bent écht effectiever als je jouw soft skills goed hebt ontwikkeld, zeker nu de ontwikkeling van AI zorgt dat een computer steeds meer kan. Het is haast ondenkbaar wat een computer over vijf jaar kan, maar dan is het nog geen mens. Menselijke vaardigheden worden hierdoor steeds belangrijker”. Indra stelt dat dit ook het geval is voor controllers. “Soft skills helpen de controller effectief omgaan met collega’s, klanten en leveranciers. Je brengt de analyses uit financiële rapporten bijvoorbeeld beter over op collega’s zonder financiële achtergrond, zodat zij jouw keuzes beter begrijpen. Het helpt hierdoor om betere werkrelaties met collega’s op te bouwen, waardoor je een positievere werkomgeving hebt”.   

Essentiële menselijke vaardigheden voor controllers

Meerdere soft skills helpen de controller om problemen op te lossen en beslissingen te nemen:

  • Kritisch denken: informatie evalueren en analyseren om een weloverwogen beslissing te maken.
  • Creativiteit: nieuwe ideeën bedenken en problemen op een innovatieve manier oplossen.
  • Communicatie: helder en effectief communiceren met anderen om tot een oplossing te komen.
  • Samenwerken: effectief samenwerken en informatie delen met anderen om tot oplossingen te komen die breed gedragen worden.
  • Tijdmanagement: effectief met beschikbare tijd omgaan en prioriteiten stellen bij het oplossen van problemen en het nemen van beslissingen.
  • Emotionele intelligentie: emoties en gevoelens van anderen begrijpen en rekening houden met hun behoeften en wensen bij het nemen van beslissingen.

Vaardigheden per vakgebied

Controllers moeten soft skills ontwikkelen die in hun vakgebied relevant zijn. Deze verschillen enigszins afhankelijk van de rol en verantwoordelijkheden per functie”, aldus Indra. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Controller in de zorg: de patiënt staat centraal in de zorg. De vaardigheid empathie is dan ook erg belangrijk, omdat je jezelf moet inleven in patiënten en effectief moet samenwerken met verzorgend personeel. Daarnaast zijn probleemoplossend vermogen en verantwoordelijkheid belangrijke vaardigheden. Je moet namelijk snel reageren op veranderende situaties en de kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening borgen door goed te prioriteren.
  • Controller in de publieke sector: de politieke context beïnvloedt besluitvorming en strategische planning. Politiek bewustzijn is dan ook een cruciale vaardigheid. Je werkt daarnaast vaak met vertrouwelijke informatie, waardoor integriteit essentieel is. Kritisch denken is ook belangrijk, omdat je nauwkeurig informatie moet analyseren om de juiste beslissingen te nemen.
  • Concern controller: je hebt vaak te maken met groepen mensen met verschillende belangen. Communicatie op verschillende niveaus is daarom erg belangrijk. Strategisch denken is ook essentieel om de bedrijfsdoelstellingen te behalen. Hierbij speelt de vaardigheid analytisch vermogen ook een rol, omdat je gegevens analyseert en op basis daarvan aanbevelingen doet aan het bestuur.

Ontwikkel jouw vaardigheden

SBO organiseert meerdere opleidingen voor controllers. Je leert tijdens deze opleidingen niet alleen soft skills, maar ook hard skills kennen. Hierdoor krijg je een dieper begrip van het onderwerp én krijg je de benodigde kennis om jouw werk effectief en efficiënt uit te voeren. “Je gaat ’s ochtends aan de slag met theorie, die je ’s middags koppelt aan jouw eigen casus. Jij verbetert jouw prestaties hierdoor aanzienlijk, waardoor je jezelf onderscheidt en succesvol bent in jouw beroep”, zegt Indra over de opleidingen.

Meld je aan

Wil jij steeds meer de rol innemen als strategisch adviseur van het management? Ontwikkel dan jouw soft én hard skills tijdens de opleidingen. Vraag de brochure aan van de opleidingen voor informatie over het programma. Deze opleidingen zijn stuk voor stuk op maat te volgen als Incompany-traject. Hierbij ga je samen met jouw team concreet aan de slag met de vraagstukken in jullie organisatie.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Succesvol samenwerken in ketens en netwerken

Hoe boek je resultaat in netwerken en ketens als ‘je er niet over gaat’?

Netwerken en ketens lijken abstract, maar in feite zijn het samenwerkingsverbanden van mensen. Mensen met …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *