Nieuwe wetgeving in de zorg 2020 en 2021

eenzaamheid ouderenBinnen de gezondheidszorg staan er een aantal wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving op de planning. Zo komt er een nieuwe wet voor onvrijwillige zorg, een nieuwe wet voor de verplichte ggz-zorg en krijgen ggz-clienten mogelijk toegang tot de Wet langdurige zorg.

1. Wet zorg en dwang

Per 1 januari 2020 treedt de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. De nieuwe Wzd regelt de rechten van mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) of een verstandelijke beperking die onvrijwillige zorg krijgen. Het belangrijkste uitgangspunt van de wet is dat dwangmaatregelen niet worden gebruikt, tenzij. De Wzd zal niet alleen gelden voor zorg die verleent wordt in instellingen, maar ook daarbuiten (zoals thuis en in kleinschalige woonvormen).

2. Wet verplichte ggz

Naast de Wzd treedt per 1 januari 2020 ook de Wet verplichte ggz (Wvggz) in werking. Samen met de Wzd vervangt de Wvggz de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). De Wvggz regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte ggz-zorg. Belangrijkste verandering door Wvggz is dat ggz-zorg ook buiten een ggz-instelling opgelegd kan worden.

3. Cliënten ggz toegang tot de Wlz

Vanaf 1 januari 2021 krijgen mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben toegang tot de Wlz. Zij moeten hiervoor wel voldoen aan de geldende Wlz-criteria. De toetsen of iemand behoefte heeft aan intensieve ggz zal gedaan worden door het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Dit gebeurt op basis van de medische informatie van de ter zake deskundige, diagnose(s), behandelgeschiedenis, ziekteverloop en levensverloop van de cliënt. De vraag die centraal staat is of de persoon blijvende behoefte heeft aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Jeugd met ggz-problematiek blijft onder de Jeugdwet vallen (tot 18 jaar). Het wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer. Er is op het moment van schrijven nog geen datum gepland voor de wetsbehandeling.

Opleiding Jurist in de Zorg

Op 19 september start de 5-daagse verkorte opleiding voor de ‘Jurist in de Zorg’. Deze opleiding geeft een compleet overzicht van alle actuele wet-en regelgeving.

Bezoek de website

Over Mitchel de Jager

Opleidings- en congresmanager Sociaal Domein, Zorg en Legal.

Bekijk ook

Hallo Oma, beeldbellen is hot!

In tijden van crisis zet digitalisering in de zorg op grote schaal een stap voorwaarts. …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *