5 stappen naar gegevensuitwisseling in de zorg

De zorg maakt een digitaliseringsslag. Om goede en betaalbare zorg te kunnen verlenen, is het essentieel dat zorgverleners beschikken over adequate, actuele en uniforme informatie. Het ministerie van VWS werkt daarom aan de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz), zodat specifieke gegevensuitwisselingen tussen zorgverleners verplicht elektronisch verlopen.

Maar wat betekent dat voor jouw organisatie/afdeling? Hoe bereid jouw organisatie zich voor op een veilige elektronische uitwisseling van gegevens?

Wij vroegen Marlieke Bakker, Senior Legal Consultant Digital Health Compliance, Deloitte Legal en docent van de opleiding Gegevensuitwisseling in de Zorg of ze ons in 5 stappen kon aangeven hoe we ons hierop kunnen voorbereiden.  

5 stappen

  1. Breng de gegevensstromen in kaart;
  2. Breng de technologieën en/of systemen waarmee je wilt uitwisselen in kaart;
  3. Breng de partijen waarmee je wilt uitwisselen in kaart;
  4. Breng het toepasselijk juridisch kader in kaart;
  5. Implementeer technische, juridische en organisatie maatregelen om de gegevensuitwisseling compliant in te richten

Ben je benieuwd wat dit verder zal gaan betekenen voor jouw zorgorganisatie of afdeling? En hoe je persoonsgegevens op de juiste manier uitwisselt? Waar moet je op letten bij apps en technologieën nu zorg op afstand blijvend onderdeel van de zorg zal zijn? Marlieke vertelt je tijdens de praktijkgericht cursus (digitale) Gegevensuitwisseling in de zorg alles over de actuele en toekomstige (wettelijke) kaders. Zo is jouw organisatie/afdeling goed voorbereid! 


De opleiding gegevensuitwisseling in de zorg geeft je een goed en praktisch bruikbaar overzicht van de belangrijkste wetgeving bij gegevensuitwisseling in de zorg. Download de brochure voor een handzaam overzicht.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Weinig transparantie van overheidsinstanties over het verwerken van persoonsgegevens

De Enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening van de Tweede Kamer onderzoekt het beleid van de overheid …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *