Het belang van kleinschalig wonen

De omslag naar kleinschalig wonen

Steeds meer zorginstellingen maken de omslag naar kleinschalig wonen. We hebben het bij kleinschalig wonen voor mensen met dementie vaak over vormgeving, maar het is goed om eens te bedenken wat we nu eigenlijk met kleinschalig wonen beogen. Het gaat hierbij om mensen waarbij de grip op het leven tussen de vingers door wegglipt. Dat maakt angstig en onzeker. Als gevolg daarvan zoekt men houvast in vertrouwde beelden en patronen. Bekende personen kunnen dat vertrouwen geven, maar bijvoorbeeld ook gewoonten, rituelen en een herkenbare woonomgeving. Deze manier van wonen is al vele jaren succesvol voor mensen met een verstandelijke handicap.

Herkenbare patronen vasthouden

Kleinschalige woonvormen geven goede voorwaarden om herkenbare patronen vast te houden, maar ook om een goede invulling te kunnen geven aan dagbestedingen en meerzorg. Een belangrijk onderdeel daarin is het verzorgen van de maaltijd. De kwaliteit van de maaltijd is voor iedereen belangrijk, zeker voor oudere en kwetsbare mensen. De voorbereidende werkzaamheden om de maaltijd samen te stellen zijn gezellig en leuk om daar actief of passief aan mee te doen. En tijdens het afruimen en beladen van de afwasautomaat na afloop, ontstaan altijd de leukste gesprekken. Maar ook andere dagelijkse bezigheden, zoals de was doen, dragen bij aan herkenbaarheid van het normale dagelijkse leven. Bovendien blijkt dat ook de begeleiders deze opzet aantrekkelijker vinden, waardoor zij meer voldoening uit hun werk halen.

Andere instelling

Kleinschalig wonen vraagt echter letterlijk en figuurlijk om een andere instelling. Van de medewerkers van een zorginstelling en natuurlijk die van de bewoners. Denk aan het enthousiasmeren van medewerkers en bewoners, maar ook de indeling en opzet van de leef-, keuken- en woonomgeving en het leren omgaan met apparatuur. En belangrijker, het anders leren omgaan met elkaar. Het blijken nieuwe uitdagingen waarbij ook een daarbij passende indeling, gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit van de keukenapparatuur, maar ook van de andere apparatuur, zoals de wasautomaat, binnen deze kleine woongemeenschappen van zeer groot belang zijn. Veel zorginstellingen kiezen dan ook voor een totaalconcept, dat voorziet in het welzijn van de bewoners en medewerkers (begeleiders c.q. verzorgers) en het paramedische en functionele doel van een zorginstelling niet uit het oog verliest.

Een totaalconcept

Om afstemmingsproblemen in de uitvoeringsfase te voorkomen wordt de aanschaf van keukenapparatuur vaak gecombineerd met de aanschaf van keukenmeubelen. Het is dan ook verstandig dit traject in een vroeg stadium in handen te geven van één leverancier. Deze leverancier kijkt samen met de zorginstelling, haar medewerkers, de architect, binnenhuisarchitect en/of adviseurs naar de doelstellingen binnen het zorgconcept. Aan de hand hiervan is de leverancier in staat een passend advies te geven over bijvoorbeeld de meest ideale inrichting en de meest geschikte apparatuur. Zo wordt in goed overleg een fraaie, maar bovenal functionele oplossing ontwikkeld voor iedere specifieke situatie.

Meer informatie:

Wim Zwartkruis
Miele Professional
De Limiet 2, 4131 NR Vianen
Telefoon: (0347) 37 88 83
Telefax: (0347) 37 84 29
E-mail: professional@miele.nl
Internet: www.miele-professional.nl

Het Nationaal Symposium Woningcorporaties

Woningcorporaties zijn onderhevig aan grote veranderingen door de wijzigingen van de wet. Dit brengt veel verschillende taken, flexibiliteit en benodigde kennis met zich mee. Weet u precies wat er van u verwacht wordt en hoe u hier het beste aan kunt voldoen? Het Nationaal Symposium Woningcorporaties geeft antwoord op deze vragen! Bekijk het programma voor meer informatie.

Over marieke

Bekijk ook

Inwerkingtreding van de Omgevingswet: waren we er al klaar voor?

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is op 1 januari 2024 voltrokken. Het combineert 26 wetten …

3 Reacties

  1. Ik denk dat als wij onze huizen duurzaam bouwen vanaf het begin hetzij voor mensen met dementie of hetzij voor mensen die gezond zijn dat het heel belangrijk is dat wij deze huizen zo efficient mogelijk proberen te bouwen om de duurzaamheid economisch maar tegelijkertijd ook met moeder natuur rekening moeten houden en uiteraard met de bewoner van het huis zelf!

  2. Met alle middelen die ons tegenwoordig ter beschikking staat, zou veel meer met dit soort plannen gedaan moeten worden.
    Vr. groeten,
    Vivian

  3. Ik vind inderdaad dat er een goede vertrouwelijke connectie moet zijn tussen zorginstelling en leverancier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *