De Nederlandse strategie voor klimaatadaptatie als uitgangspunt

De IPCC-guidelines voor klimaatadaptatie uit 1994 voldoen niet meer, daarom worden deze in de komende IPCC-cyclus herschreven. De Nederlandse strategie draagt bij aan de invulling van de nieuwe guidelines voor klimaatadaptatie op wereldperspectief”, zegt Bart van den Hurk, co-chair bij IPCC. Waarom voldoen de oude guidelines niet langer en hoe worden deze opnieuw vormgegeven?

Update van de guideline

Bart: “De guidelines zijn een soort internationaal protocol voor klimaatadaptatie. Wij herschrijven deze omdat de context en beschikbare informatie enorm is veranderd sinds 1994, toen de oude guidelines werden geschreven. Twee klimaatmodellen en scenario’s waren toen voldoende, maar nu niet meer. De afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld drie achtereenvolgende droge jaren gehad, maar ook veel nieuwe inzichten die de zeespiegelscenario’s flink hebben veranderd. Dit hebben we allemaal nog nooit meegemaakt. Nederland is een voorbeeld voor klimaatadaptatie, omdat het hier de norm is geworden. Aanpassen aan bijvoorbeeld zeespiegelstijging is namelijk ons ticket om hier te blijven wonen”.

Systematiek van de guideline

Het herschrijven van de guideline voor klimaatadaptatie begint bij een omgevingsanalyse”, begint Bart. Hierin geef je antwoord op vragen als:

  • In wat voor land leven we?
  • Wat voor klimaat hebben we?
  • Waar zijn we gevoelig voor?
  • Wat zijn omstandigheden waar we aandacht aan moeten besteden?

Na deze vragen te hebben beantwoord, kijk je naar de informatie die je hebt én kunt verwachten. Welke omstandigheden veranderen zo snel dat je ze mee moet nemen? Denk aan de zeespiegel, maar ook landgebruik, bevolkingsdichtheid of economische ontwikkeling. Breng ook in kaart welke maatregelen mogelijk zijn. Denk hierbij aan fysieke maatregelen, zoals een dijk, maar ook aan beheersmaatregelen, zoals evacuatieplannen of de landinrichting. Je hebt dan de beginselen van een adaptatiestrategie”.

Nederlandse uitgangspunten

De Nederlandse veiligheidsnormen omtrent waterveiligheid zijn erg hoog, omdat er veel mensen in risicogebieden wonen. Het IPCC wil ook de Nederlandse kennis en ervaring bundelen en opnemen in de wereldwijde guidelines. Het is interessant om de Nederlandse uitgangspunten te toetsen in bijvoorbeeld Tsjechië of Peru. Dat wil echter niet zeggen dat Nederland niets te leren heeft: droogte is bijvoorbeeld geen onderwerp in Nederland, maar wel in mediterrane landen. In Spanje is er ieder jaar waterschaarste. Dat is een voorbeeld van hoe lokale omstandigheden het beleid beïnvloeden”.

Maatschappelijke mindset en draagvlak

Bart: “Het wordt tijd dat de maatschappelijke mindset omtrent klimaatadaptatie veranderd. De stroom aan berichten over hoe ernstig het is met het klimaat die zijn wat mij betreft niet effectief genoeg, ze hebben de maatschappij onvoldoende in actie gebracht. Er worden veel besluiten op de lange baan geschoven. De berichtgeving zou de aandacht moeten vestigen op belemmeringen en belang van tijdige besluitvorming”.

Verleg de aandacht naar klimaatadaptatie

Wil jij meer weten over klimaatverandering vanuit wereldperspectief, met aandacht voor de strategie in Nederland? Bezoek dan de Actualiteitenmiddag Klimaatadaptatie Water van SBO. Op 16 mei vertelt onder andere Bart hier meer over het belang van aandacht voor klimaatverandering aan de hand van weersgegevens. Daarnaast ontmoet je gelijkgestemden om kennis mee te delen en samen te werken. Wil jij meer weten over het programma? Vraag dan de brochure aan.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

De gevolgen van klimaatverandering voor gebiedsontwikkeling

De rol van het waterschap omtrent gebiedsontwikkeling moet groter worden. Klimaatverandering laat de behoefte aan …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *