Toezicht en handhaving op asbest anno 2015

Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het terrein van toezicht en handhaving op asbest? En nog belangrijker: wat betekenen deze voor u en uw organisatie? Aan het woord zijn een tweetal experts.

Wet- en regelgeving op het terrein van asbest

Blootstelling aan asbest kan leiden tot levensgevaarlijke ziekten als er asbestvezels vrijkomen (jaarlijks sterven er ongeveer 1000 personen aan de gevolgen van asbest). Verwijdering van asbest brengt grote risico’s en hoge kosten met zich mee. Daarom gelden er allerlei verboden en worden deze steeds verder aangescherpt. De volgende wetgeving is van toepassing: Algemene wet bestuursrecht, Arbeidsomstandighedenwet, Arbeidsomstandighedenbesluit, Asbestverwijderingbesluit 2005, Beleidsregel boeteoplegging, Bouwbesluit 2012, Productenbesluit asbest. Ook de Europese Unie is op dit terrein actief. Europese Verordeningen hebben een rechtstreekse werking en Richtlijnen worden per lidstaat geïmplementeerd in de Nationale wet- en regelgeving.
Nico Scholten, adviseur bij het Expertisecentrum Regelgeving Bouw en docent op de cursus Toezicht en handhaving op asbest, ondersteunt overheden en bedrijven bij het interpreteren en toepassen van bouwregelgeving

Toezicht en handhaving op asbest

Dat asbest sinds 1994 niet meer mag worden toegepast, weet iedereen die bij asbest betrokken is. Dat je in Nederland in 2024 geen gebouwen meer mag hebben met een asbest dak er op, weten er steeds meer, maar nog lang niet iedereen. Niet alleen de agrariër, maar ook de industrie en zelfs de particulier, mag dan geen asbest dak “meer onder handen hebben”. Deze wettelijke maatregel zal grote gevolgen hebben voor het toezicht en de handhaving. Er moet 120 miljoen vierkante meter asbest worden gesaneerd. Bij LTO Nederland spreekt men van “Nationaal Deltaplan Sanering Asbestdaken”. Er zullen subsidies worden verstrekt, er zullen malafide praktijken gaan ontstaan, nieuwe inventarisatie en saneringsbedrijven zullen zich melden en de bestaande branche komt onder druk. Het is een branche waar het eigenlijk niet goed gaat. Samenwerken bij toezicht en handhaving zal meer dan ooit nodig zijn. En samenwerking moet je organiseren, dat gaat niet vanzelf.
Harry Kremer, docent op de cursus Toezicht en handhaving op asbest en projectleider bij de Omgevingsdienst Rivierenland, waar gemeenten en de provincie Gelderland samenwerken op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving

Meer weten?
Op de cursus Toezicht en handhaving op asbest leert u hoe u gevaarlijke situaties met asbest voorkomt.

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

eBook over de juridische grondslagen van de corona besluiten!

De situatie rondom het coronavirus vraagt om flexibiliteit en wendbaarheid van ons allemaal. De besluiten …

èèn Reactie

 1. Ing. Peter Weppner

  Geachte heer van Summeren, ik kan mij grotendeels vinden in hetgeen uw geschreven, echter de maatregel zal niet alleen grote gevolgen hebben voor toezicht en handhaving; maar ook voor de beschikbare capaciteit bij saneringsbedrijven, inventarisatieburo’s en niet te vergeten de laboratoria. De capaciteit van deze laatste groep staat nu al onder druk agv de aanscherping van de grenswaarden en de meetmethodes. Ik vind uw opmerking over het ontstaan van malafide praktijken wat ovetrokken, aangezien we met gehele branche nu juist bezig zijn om deze zoveel als mogelijk in te dammen. Uiteraard zullen er nieuwe saneringsbedrijven en inventariseerders zich melden en naar ik hoop ook meer goede geaccrediteerde laboratoria.
  Met name uw opmerking over “Het is een branche waar het eigenlijk niet goed gaat.” vind ik geen recht doen aan de inspanningen die de branche zich de afgelopen jaren getroost heeft om malafide praktijken te bestrijden. Het gaat op dat gebied juist wel goed in de branche; let wel er valt nog veel te verbeteren, maar het is al heel veel bereikt.
  Het certificeringssysteem wordt ook steeds aangescherpt, juist om deze malafide praktijken te voorkomen. Het grote manco zit hem momenteel juist in de weinige beschikbare en goedgeschoolde capaciteit van toezicht en handhaving. Met name bij overheden schort het nogal eens aan voldoende kennis van de regelgeving. Deze overheden hebben de neiging om bovenop de bestaand (scherpe) regelgeving hun eigen regels en eisen toe te voegen. Hierdoor ontstaan grote en kleine misverstanden tussen toezicht (overheid), Handhaving (I-SZW) en uitvoering (bedrijven). dit leidt tot onaanvaardbare irritaties onderling en doet het imago van de branche zeker geen goed.
  De branche is er zeker bij gebaat dat met name op Toezicht en Handhaving gedegen cursussen en opleidingen beschikbaar zijn en komen.
  Ing Peter Weppner, lid RvT ASCERT.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *