Prinsjesdag 2018: Fikse investeringen in Landbouw en Natuur

Gisteren hoorden we dat het goed gaat met de Nederlandse economie. Er is een flinke groei en de werkloosheid staat op het laagste niveau. Desondanks staat Nederland voor uitdagingen.

Op de gebieden landbouw, natuur en voedselkwaliteit heeft Nederland te maken met maatschappelijke uitdagingen waaronder klimaat, biodiversiteit en voedselzekerheid. Met de oprichting van een nieuw ministerie met een eerste eigen begroting sinds 2010 gaat de sector met deze uitdagingen aan de slag. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaat zich focussen op het samenbrengen van landbouw en natuur. LNV zet daarbij in op een sterkere positie voor veehouders, akkerbouwers, tuinders en vissers.

Toekomstvisie: Kringlooplandbouw

Uit een eerdere toekomstvisie van minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Visserij hoorden we al dat het kabinet de landbouwaanpak volledig wilt veranderen. Het kabinet wilt daarbij inzetten op een verandering naar kringlooplandbouw.

Minister Schouten: “In mijn visie op landbouw is het kernwoord kringlooplandbouw. Een koerswijziging is nodig als het gaat over hoe wij ons voedsel produceren en hoe wij omgaan met het beschikbare voedsel. Door kringlooplandbouw komt zo min mogelijk afval vrij, is de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk en benutten we grondstoffen met zo min mogelijk verliezen. Kringlooplandbouw doet recht aan de natuur en levert een goede boterham op – en is mogelijk op elke schaal.”

Natuur en waterkwaliteit

Het ministerie kondigde aan dat het landbouw en natuur zoveel mogelijk met elkaar wilt verbinden. Er wordt dan ook een bodemaanpak gelanceerd met als doel de bodem duurzaam gezond te houden. Een gezonde bodem is essentieel voor voedselproductie en als wat we ontnemen moet zoveel mogelijk worden teruggegeven. Dat is tevens positief voor de natuur en de verscheidenheid in planten- en dierensoorten. In totaal heeft het kabinet 275 miljoen euro vastgesteld voor natuur en waterkwaliteit.

Focus op innovatie

Innovatie is ook een belangrijk onderdeel in de begroting. Wageningen Research ontvangt volgend jaar 92,7 miljoen euro en naar kennisontwikkeling en agrarische innovatie gaat 90,8 miljoen euro. Voor 2018 staat nog een Strategische Kennis- en Innovatieagenda op de planning dat zich richt op duurzaam ondernemerschap en groen onderwijs.

Bron: Ministerie van Landbouw

Wat kunt u doen met deze plannen?

Het kabinet investeert veel in landbouw, natuur en voedselkwaliteit. En ook u kunt met de juiste kennis bijdragen aan deze doelstellingen. Wilt u alle informatie over huidige en nieuwe ontwikkelingen waaronder: natuurbeschermingsrecht, waterwetgeving, waterbeleid en Milieurecht? Bekijk dan ook ons opleidingsaanbod.

Over redactie

Bekijk ook

Inwerkingtreding van de Omgevingswet: waren we er al klaar voor?

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is op 1 januari 2024 voltrokken. Het combineert 26 wetten …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *