Prinsjesdag 2020

Vandaag is het de 3e dinsdag in september en dat betekent: Prinsjesdag. Wat staat er voor onze branche in de Miljoenennota en wat zijn de maatregelen? In dit blog geven we je een samenvatting.  

  1. Extra investeringen in beheer en onderhoud van wegen en spoor

In Nederland hebben wij een goede infrastructuur en om deze te behouden moeten we daarin blijven investeren. De minister en staatssecretaris trekken de komende jaren versneld €1,9 miljard uit voor het beheer en onderhoud van wegen, spoor, vaarwegen en dijken. Vooral het beheer en onderhoud van wegen en spoor krijgen de komende jaren hierdoor een extra impuls. Discussieer mee over dit thema tijdens MobilityFFWD 2020 of Dag van de Rail 2020.

Hiermee zal er dus geïnvesteerd worden in een betere bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. En daarnaast bieden ze op deze manier zicht op werk aan de bouwsector in deze moeilijke economische tijden. Onze bevolking groeit en er zullen veel woningen bij moeten komen. Hierdoor zal de druk op onze wegen, het spoor en het openbaar vervoer toenemen.

  • Sneller en meer woningen voor starters en huurders

Er is al jaren een groot tekort aan betaalbare woningen en de druk op de woningmarkt is hierdoor groot. Het kabinet bouwt de komende jaren stevig door. Er komen namelijk tussen de 150.000 en 25.000 woningen extra bij door €100 miljoen aan investeringen naar voren te halen en €50 miljoen extra te investeren.

 Ook verlaagt het kabinet eenmalig de overdrachtsbelasting voor starters en willen ze de betaalbaarheid van huur verbeteren. Er wordt in totaal €1 miljard gereserveerd, €100 miljoen per jaar, voor bronmaatregelen om een drempelwaarde of partiële vrijstelling voor de bouw in te kunnen voeren als onderdeel van de stikstofaanpak. Daarnaast komt er een extra €75 miljoen beschikbaar voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Bekijk hier een aantal actuele opleidingen met de omgevingswet.

  • Deltaprogramma 2021: versnellen om de doelen van 2050 te behalen

In het vernieuwde Deltaprogramma 2021 is te lezen dat we de komende jaren een flinke uitdaging hebben om de doelstellingen voor 2050 te behalen. Dit zijn doelstellingen voor waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptie.

In het herijkte Deltaprogramma 2021 staan onder andere de deltabeslissingen, regionale voorkeursbeslissingen en de concrete maatregelen op de gebieden die hierboven benoemd zijn. Dit herijkte Deltaprogramma 2021 is door de minister van Infrastructuur en Waterstaat namens het kabinet aangeboden aan de Tweede kamer.
Mede door het veranderd klimaat neemt de urgentie voor het werken aan de doelstelling toe. Daarnaast geeft de deltacommissaris in de aanbiedingsbrief aan dat het juist nu cruciaal is om onze economie duurzaam te stimuleren en onze maatschappij weerbaarder te maken.

Daarnaast is er in het Deltaprogramma 2021 veel aandacht voor de verbinding tussen ruimte en water. Hierin geven zij aan dat het meer dan voorheen belangrijk is dat we in Nederland bij de ruimtelijke inrichting rekening houden met droogte, hitte, wateroverlast en overstromingsrisico’s. Het is dus belangrijk dat water onderdeel gaat uitmaken van de ruimtelijke afwegingen en planuitwerking.

Kijk voor meer informatie en uitgebreide uitleg over de maatregelen op Prinsjesdag op de website van de rijksoverheid (Bron):https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/belangrijkste-maatregelen-prinsjesdag

Over redactie

Bekijk ook

Hoe kun je duurzame energie opwekken onder de Omgevingswet?

Het wordt erg lastig om de klimaatdoelstellingen van 2050 te halen. Politieke beleidsontwikkelingen zetten namelijk …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *