4 tips voor het inzetten van effectieve leerstrategieën

Leerstrategieën zijn verschillende manieren waarop je jouw leerdoelen bereikt in de les. Elk vak heeft een ander leerdoel. Denk hierbij aan taalvakken waarbij je woordjes moet kunnen vertalen, of vakken als geschiedenis of aardrijkskunde waar je leerteksten moet kunnen beantwoorden. Een leerstrategie is dus voor elk vak anders. Maar hoe werk je met deze leerstrategieën en welke werken het best voor jouw leerlingen?

  • Spreid het leren – Spaced Practice

Leerlingen onthouden lesstof beter wanneer zij het leren verdelen in meerdere sessies. Dus in plaats van vier uur achter elkaar leren, verspreid je dit over 4 dagen waarin de leerling elke dag 1 uur leert. Met dezelfde inspanning zal er een hoger leerrendement behaald worden; de lesstof wordt beter opgeslagen en kan makkelijker en voor een langere tijd terug uit het geheugen gehaald worden.

Doordat de leerling vier uur spreidt over meerdere dagen moet het geheugen harder werken. Het geheugen moet meer moeite doen om de lesstof omhoog te halen waardoor je deze daarna beter onthoudt. Dit kan je toepassen in de lessen door regelmatig bepaalde lesstof te herhalen. Bijvoorbeeld door te bespreken wat je de vorige les hebt behandeld.

  • Actief ophalen – Retrieval Practice

‘Actief ophalen’ is een strategie om de leerling ertoe te zetten de lesstof op te halen zonder het zien van het lesboek of de gemaakte aantekeningen. Het is het actief ophalen van informatie uit het langetermijngeheugen.

Dit kun je toepassen door de leerlingen hardop de lesstof te laten uitleggen aan zichzelf of een ander. Of het nogmaals uitschrijven van de lesstof. Dit leg je vervolgens naast het boek of de aantekeningen om te checken in hoeverre dit klopt. Ook een oefentoets aan het begin van de les kun je hiervoor gebruiken.

  • Variëren – Interleaved Practice

Vaak wordt leerlingen aangeleerd om de lesstof per onderwerp te leren. Pas als de leerling het ene hoofdstuk goed beheerst, gaan zij door naar het nieuwe. Om de hersenen en het geheugen te blijven prikkelen is het belangrijk deze hoofdstukken/onderwerpen juist door elkaar te gebruiken. Zo leren de leerlingen verbanden leggen tussen de verschillende onderwerpen. Dit kan je doen door in de les na het behandelen van bepaalde onderwerpen, deze door elkaar te gooien en de leerlingen opdrachten te laten maken met opgaven van een nieuw onderwerp.

  • Combineren woord en beeld – Dual Coding

Uit onderzoek komt naar voren dat visuele informatie afzonderlijk wordt verwerkt in de hersenen. Het werkgeheugen heeft 2 werkruimtes: de ene codeert beelden en gebeurtenissen en de andere doet dat met taal. Door lesstof op twee manieren aan te bieden, komt het dus ook op twee manieren de hersenen binnen. Dit kun je toepassen door veel plaatjes te verwerken in je lessen en deze te koppelen aan woorden. In een PowerPoint kun je dus beter plaatjes gebruiken die passen bij de lesstof die jij gaat vertellen, in plaats van plaatjes waar al tekst in/bij staat. Wil je graag meer weten over hoe je effectieve leerstrategieën in zet bij jou in de les? Om jou hierbij te helpen is er de opleiding Formatief Handelen in het VO, MBO & HO

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Hoe zorgt minder nakijkwerk voor een hoger leerrendement?

Het leerrendement van het huidige schoolsysteem ligt slechts op 20%. Leerlingen benutten hierdoor niet hun …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.