6 belangrijke onderwijs trends veroorzaakt door technologie

Onderwijs is iets waar we naar streven – iets waarvan we tegen onze kinderen zeggen dat ze het na moeten streven in hun leven, zodat ze zich in een betere positie bevinden om de nodige vaardigheden te verwerven om werk te vinden, macht te krijgen en posities voor zichzelf te creëren in de buitenwereld. Onderwijs is geen onbekende voor de technologie, en hoe meer progressie we maken, hoe verder we zijn in de overgang van het oude leren en onderwijzen. In de toekomst hoeven we onze kinderen wellicht niet meer naar school te brengen. Ze gaan telewerken met hun leraren, pakken hun laptop, tablet of andere gadget erbij en zijn digitaal aangesloten om hun huiswerk te maken, te leren schrijven en aan het eind hun examen te doen. We kunnen een wereld van augmented reality betreden, waarbij we verbinden, reageren en sensoren hebben die kinderen helpen communiceren en problemen op te lossen.

Kun je je een visueel gehandicapte student voorstellen die een speciale kaart krijgt die, wanneer aangesloten op een computer, automatisch de lettergrootte aanpast? Dit is een geweldige kans om studenten constructief te helpen met speciale behoeften om hun doelen te bereiken, zonder dat je ze gewoon probeert in te passen en medelijden met ze hebt. Big data zal de manier veranderen waarop we studenten benaderen, hoe ze gegevens voor hun projecten analyseren of hoe ze oplossingen vinden. Het 3D-printen is voor studenten een uitstekende manier om geologische formaties, op een schaal die niet toonbaar is met 2D-beelden, beter te begrijpen. Er zijn veel implementaties hoe de technologie zowel studenten als docenten kan helpen om te begrijpen wat belangrijk is in het leerproces. Het is bijna zeker dat de technologie de scholen en het onderwijs op zijn kop gaan zetten. 

Flipped classrooms om studenten aan te moedigen

Hebben jij en je kinderen het traditionele concept van school wel gezien? Hebben jullie geen zin meer om op een bepaalde tijd naar school te gaan, om steeds dezelfde dingen te leren volgens een vooraf vastgesteld programma en om een schriftelijk examen te doen om een cijfer te krijgen dat uiteindelijk helemaal niet zo belangrijk is? Dit zou wel eens sneller kunnen veranderen dan je zou denken! Het ‘flipped classroom’-concept is succesvol gebleken in het bieden van mogelijkheden om lessen te ontwikkelen en geven die focussen op actief leren en betrokkenheidsstrategieën om het teamwork van studenten, het oplossen van problemen en het kritisch denken in een collegiale omgeving te verbeteren. Studenten de mogelijkheid geven om hun eigen leertijd te kiezen, hun werklast te verdelen en hun eigen tijd effectiever in de delen om moeilijke lesstof door te komen biedt hen de broodnodige vrijheid, die betere resultaten oplevert, hen meer verantwoordelijkheid geeft en meestal resulteert in meer interesse voor de uit te voeren taken!

Kids & Computers 1

Lessen worden leuker, stimulerender en ‘flipped’; ze zullen interactiever zijn en een persoonlijke ervaring die studenten zullen aanmoedigen om meer interesse in het onderwerp te tonen en ernaar te streven om thuis meer te leren, zodat ze hun kennis in de klas kunnen laten zien. Studenten hebben meer tijd en individuele aandacht nodig om dingen te leren. Met de middelen van ‘flipped’-leren, kunnen studenten steeds opnieuw de lesstof bekijken of beluisteren, de inhoud pauzeren, er even aan werken, om het vervolgens weer verder af te spelen. En als de studenten hun ‘huiswerk’ dan op school maken, kunnen leerkrachten direct problemen aanpakken en luisteren naar de conversaties van leerlingen. Leraren weten dan welke studenten ergens mee worstelen, waarna ze deze studenten de aandacht kunnen geven die ze nodig hebben. Als de studenten zich het succes van dit proces realiseren, schiet hun vertrouwen en arbeidsethos meestal direct omhoog! Waarom kunnen lessen geen ‘meetings’ in plaats van ‘lezingen’ zijn? Is het verkeerd om studenten meer vrijheid te geven in plaats van hen ‘vast te binden’ aan het leren van tafels? Dat is het niet; sterker nog, het is hard nodig.

Augmented Reality geeft een nieuwe dimensie aan het leren

Mensen houden van illusies. Ze houden ervan om de werkelijkheid te veranderen, om het avontuurlijke van het leven te kunnen meemaken. Dit geldt voor elk aspect van het leven, en dit zal in het onderwijs daarom niet anders zijn. Studenten staan altijd open voor nieuwe uitdagingen, en ze willen alles dat niet ‘vaststaat’ of geprogrammeerd is uitproberen, omdat het hen de kans geeft om te ontsnappen uit het typische studieproces. Dit is precies wat augmented reality hen zal bieden – een kans om elementen uit hun Android- of iOS-apparaten te manipuleren en te combineren, in plaats van alleen over hen te lezen in een lesboek. Google heeft studenten al gereedschappen aangeboden om augmented reality creatief te gebruiken tijdens het leren. Enkele voorbeelden zijn Google Sky Map, die automatisch sterren en sterrenbeelden identificeert die voor een cameralens verschijnen, en GeoGoogle, die het voor een leerling mogelijk maakt om met behulp van een 3D-kompas de hoogte en de afstand tussen twee punten te berekenen. Augmented reality kan een rijk contextueel aangepaste leeromgeving en inhoud voor ieder individu bieden.

Opvoeders zijn zich er goed van bewust dat leren niet alleen door lezen en luisteren gebeurt, maar ook door creëren en interactie. Studenten zullen in staat zijn om experimenten uit te voeren, elementen te mengen of over de geschiedenis te leren door middel van toegevoegde realiteit; wees persoonlijk getuige van het middeleeuwse landschap; of beter nog, ervaar de middeleeuwse levenslessen. In het verleden werd augmented reality voornamelijk gebruikt voor marketing doeleinden, zelfs binnen het onderwijs. We moeten meer projecten hebben die het gebruik van augmented reality in educatieve projecten stimuleert, waardoor studenten betere resultaten kunnen bereiken en met meer gemak kunnen studeren. Dit kan worden uitgevoerd op alle niveaus binnen het onderwijs, van de basisschool tot universiteiten. De meeste mensen die voor het eerst met augmented reality in aanraking komen spreken over een verbazingwekkende ervaring, maar denken niet aan een toepassing binnen het onderwijs.

Op de lagere school kan augmented reality worden gebruikt om actieve leerervaringen te creëren die tot nu toe ondenkbaar waren, waarmee we meteen het leerproces kunnen herdefiniëren! Wat dacht je van wiskundige vergelijkingen die met een bril met augmented reality kunnen worden opgelost? Om studenten de benodigde vaardigheden te laten ontwikkelen, moeten scholen overstappen van de huidige leermethode naar een ‘ik leer-je-luisteren’-methode. Een meer actieve en participerende leermethode, waarbij leerlingen verantwoordelijkheid nemen voor het leren en actief deelnemen aan de lessen in plaats van alleen maar passief luisteren.

De gevolgen van the Internet of Things op onderwijs

Aangesloten apparaten is het nieuwe modewoord. The Internet of Things (IoT) kan het onderwijs niet vermijden, omdat het dit op meerdere manieren kan verbeteren.The Internet of Things kan gehandicapte en slechtziende studenten helpen met veldwerk en onderzoek. Als studenten in het veld gegevens verzamelen voor onderzoek, dan is het aanwijzen van fysieke objecten om gegevens over het object te vinden en te analyseren (en voor analyse in andere programma’s meenemen) een manier waarop the Internet of Things in het onderwijs kan worden gebruikt. Zou je het niet fijn vinden als je door de objecten om je heen informatie over je huidige studieonderwerp kunt krijgen? En zou je tijdens het uitgaan niet willen dat je berichten over huiswerk of een studieproject ontvangt, die je helpen met je conclusie?

Dit zal uiteindelijk mogelijk zijn, omdat een slimmere wereld onze omgeving ook slimmer maakt, en al deze informatie en technologie ontworpen is om ons te helpen om antwoorden te vinden die ons leven makkelijker maken. Het observeren van dieren in het wild, het bestuderen van de geschiedenis of archeologie, of het analyseren van eerder bekeken en bestudeerde situaties die de aangesloten objecten hebben opgeslagen zijn allemaal mogelijkheden die we kunnen gaan verkennen.  Historici en archeologen kunnen slimme objecten op dezelfde manier gebruiken als vervoerders en detailhandelaars. Kleine betaalbare trackers kunnen worden gebruikt om enorme verzamelingen documenten, artefacten en fossielen te categoriseren.

Aanvragen voor the Internet of Things worden in sectoren als de gezondheidszorg en klantenservice al gedaan; en nu voegen ook scholen zich bij deze groep. Een aantal redenen waarom the Internet of Things nuttig kan zijn binnen onderwijs zijn duidelijk, terwijl andere juist niet zo vanzelfsprekend zijn. Scholen hebben meestal eindige hulpbronnen, wat betekent dat hoe meer ze stroomlijnen voor dagelijkse bezigheden, hoe meer geld er kan worden besteed aan het eigenlijke onderwijs aan studenten. Tijdrovende activiteiten zoals het handmatig noteren van aanwezigheid en het overbrengen van gegevens naar een centraal kantoor kunnen met de aangesloten apparatuur worden geëlimineerd, omdat deze de gegevens direct opsturen waar ze naartoe moeten. Stel je eens voor hoe ver dit kan gaan? Er zijn geen grenzen.

Big data maakt het onderwijs slimmer

Informatie is een belangrijk onderdeel van onderwijs en leren. Het is allemaal gebaseerd op data, analyse, kijken, lezen, observeren, en dit uiteindelijk constant herhalen bij de volgende generatie studenten. Analyse van big data zullen docenten en studenten in staat stellen om een aantal nieuwe conclusies te kunnen trekken, die ze niet eerder konden begrijpen, en dit alles ook nog eens op de korte termijn. Een typisch schoolsysteem wordt altijd overspoeld door enorme hoeveelheden onnodige gegevens, onjuist gebruikt en opgeslagen. Nieuwe manieren om al deze informatie te structuren en snelle methoden om het te analyseren zal het gehele systeem beter en effectiever laten worden.

data 03

Het managen van de technologie biedt meerdere uitdagingen voor scholen, zoals het opslaan, het verwerken en het verstrekken van toegang tot de gegevens, niet alleen cijfers van studenten, maar ook factoren zoals de aanwezigheid, disciplinaire maatregelen, sportactiviteiten en medische dossiers. De data bevindt zich vaak in verschillende databases en onverenigbare formaten, en vereist verschillende wachtwoorden. Zouden scholen er niet van profiteren als alle mogelijke gegevens, zoals opkomst, cijfers, schoolprojecten en de bezoeken van ouders worden opgeslagen en gemakkelijk toegankelijk zijn? Big data maakt alles zo veel makkelijker.

3D-printen zal het onderwijs veranderen

Het 3D-printen is een nieuwe technologie die zich heel snel ontwikkelt en, als opvoeders, kunnen we het ons niet veroorloven om deze nieuwe technologieën niet te benutten. Scholen bevinden zich misschien nog steeds in het beginstadium van het aannemen van deze innovatieve technologie, maar de echte opwinding ligt in wat nog gaat komen. Bij het 3D-printen horen een aantal mogelijkheden die in het onderwijs een revolutie kunnen veroorzaken, zoals het 3D-printen van visuele hulpmiddelen die kunnen worden gebruikt in een klaslokaal, met name ter illustratie van een moeilijk te begrijpen concept.

Is er een betere manier dan mini 3D-modellen om studenten de realistische patronen in engineering, architectuur of multimedia te laten zien? En leerlingen kunnen iets toch beter waarnemen wanneer het voor hun neus staat, in plaats van dat iets wordt uitgelegd of op foto’s wordt getoond? Of wat dacht je van complexe wiskundige problemen of grafieken, die je visueel en direct kunt weergeven als een 3D-geprint model? Het is duidelijk dat plezier hebben in het onderwijs iets is waar we naar moeten streven. Studenten leren makkelijker als het college niet alleen wordt gepresenteerd aan de hand van een leerboek, maar ook met behulp van visuele data. En wat is er dan visueler dan een voorwerp dat voor hen ligt? Dat zullen ze zeker niet vergeten!

Robots in het onderwijs

In de komende 10 jaar zouden er wel eens robots in klaslokalen kunnen opduiken. Onderwijs is een sector die bijzonder rijp is voor verandering. Scholen worstelen vaak met overvolle klaslokalen, wat betekent dat de studenten niet de aandacht krijgen die ze nodig hebben. Robots zullen nieuwe carrières creëren en studenten nieuwe inzichten geven over het plannen van hun carrière. Het gebruik van robots in de klas introduceert studenten onbewust tot mogelijke loopbaanpaden die ze wellicht nooit hadden overwogen. Is het geen geweldig idee als robots autistische kinderen kunnen helpen te socialiseren? Maar kunnen we ons voorstellen dat een robot de leraar is van onze kinderen? Is dit ethisch, moreel en veilig?

Robots kunnen de eerste onpartijdige leraren zijn, die niet leunen in de richting van een bepaalde student. Dit kan het hele proces van het onderwijs revolutioneren. We zijn eraan gewend dat de leraar van onze kinderen een mens is, waarmee we vrij kunnen communiceren en die we in de meeste gevallen ook vertrouwen. Een robot zou een bedreiging voor onze schoolgaande kinderen zijn. Toch kan deze onze kinderen veel beter helpen, vanwege zijn nauwkeurige kennis en het feit dat hij niet gevoelig is voor de gebreken die de mens gewoon zijn. Een robot kan de voortgang van studenten volgen, opnemen, analyseren en later gebruiken om de student te helpen om de opmerkingen van de robotleraar beter te begrijpen. Dit zou de mogelijkheid om te leren van eerdere fouten sterk verbeteren! Kun je je voorstellen dat een robot je kind wiskunde geeft? Kinderen zullen niet direct meer wiskunde willen doen. Maar met een robot kunnen ze wel meer plezier hebben, en terwijl ze plezier hebben, kunnen ze ook wat leren. Misschien is een robot wel beter in het beoordelen van leerlingen dan een echte leraar! 

Wearable technologie voor de toekomst van het onderwijs

Denk je dat het dragen van een slimme gadget, die makkelijk te gebruiken is tijdens het studeren, het bijwonen van lessen of het werken aan schoolprojecten je kan helpen met het halen van betere resultaten? Wat als je met je horloge of armband automatisch foto’s van notities kunt maken of kunt opnemen wat er wordt verteld of geschreven tijdens een lezing, zonder dat je hiervoor op hoeft te letten? Dit zou nog wel eens zeer snel werkelijkheid kunnen worden. De eerste stap is al met het Google Glass gezet. Het heeft vele verschillende toepassingen, en het onderwijs is er hier zeker één van. Het begrijpen van buitenlandse leraren door simultaanvertaling via Google Glass zal alle grenzen in de virtuele wereld van de wetenschap vervagen. Draagbare technologie in het onderwijs kan het vermogen van een kind om natuurlijker te communiceren met hun omgeving vergroten. Een ook de creativiteit en innovativiteit kan erdoor worden verhoogd.

Bijbehorende inspiratiesessie: De toekomst van onderwijs

Studenten krijgen zonder enige obstakels gemakkelijker toegang tot informatie. Het gebruik van draadloze handschoenen om het gedrag van studenten te volgen, zal studenten bezighouden en een gevoel van directe betrokkenheid terwijl ze zichzelf opleiden. Google Glass breekt door omdat het kan worden gebruikt om ‘hoe’-video’s te maken die nuttiger zijn dan gewone opleidingvideo’s, omdat zij uit het oogpunt van de drager zijn geschoten. Studenten kunnen een Glass dragen om zichzelf op te nemen terwijl ze een probleem oplossen (bijvoorbeeld tijdens wiskunde). Docenten kunnen dit vervolgens beoordelen en de gebruikte methode corrigeren. En wat dacht je van diagnostische video’s van motorische vaardigheden? Draag Glass en neem fysieke activiteiten op, zoals het bouwen van iets, zodat leerkrachten de motorische vaardigheden kunnen observeren! De mogelijkheden zijn eindeloos en we krijgen de komende tijd de kans om deze allemaal te ontdekken!

Het bestuderen van de toekomst

Gedurende ons hele leven zijn we continu aan het studeren en nieuwe dingen aan het leren. Dit proces eindigt nooit, en op een bepaald moment wordt het behoorlijk saai. De meeste studenten zullen zeggen dat school niet interessant is en iets nodig heeft waardoor het de moeite waard wordt om hun vrije tijd er voor op te geven en er daadwerkelijk aan deel te nemen. Technologie kan datgene zijn wat er nodig is – het kan scholen in de toekomst gamificeren en aantrekkelijk maken. Als je kind op excursie gaat, is het toch veel leuker om dit virtueel te doen, zodat elke historische plek in de wereld kan worden bezocht. En dit alleen maar door een gadget zoals de Oculus Rift-bril op te zetten. Lessen zullen veranderden – ‘flipped’ om de ervaring van studenten te veranderen en de oude manieren van studeren achter zich te laten. Door dit alles zullen onze kinderen heel anders tegen scholen aankijken, dan wij vroeger deden. Het zal er niet alleen voor zorgen dat naar school gaan interessanter wordt, maar ook productiever.

Studenten zullen zeker betere resultaten halen als ze gefocust kunnen blijven op de belangrijke dingen, in staat zijn om zich beter te concentreren en geen tijd meer verliezen aan de minder belangrijke dingen tijdens een les. Robots, wearables en een andere aanpak gevoed door technologie zorgt voor een nieuw perspectief in het educatieve proces, en dat is precies wat het onderwijs nodig heeft. Eén van de belangrijkste aspecten van onze samenleving is het onderwijs. Door middel van onderwijs, zijn alle dingen mogelijk: de volgende generatie is in staat om de fakkel over te dragen en leidend te zijn in de industrie, de maatschappij en digitale vooruitgang. Vandaag de dag echter, zullen de methoden die worden gebruikt om te leren snel veranderen. Tijdens lessen is men niet langer afhankelijk van schoolborden en krijt om de boodschap over te brengen, en onze leercentra worden met de dag meer digitaal. Als onze klaslokalen progressief hyperverbonden zijn, worden de traditionele vormen van onderwijs uitgedaagd.

Door: Richard van Hooijdonk, trendwatcher en tevens spreker op het congres The (Next) Student.
Bron: richardvanhooijdonk.com

Meer weten over de toekomst van het onderwijs?

Kom dan naar het congres The (Next) Student en ontdek dé actuele ontwikkelingen die gaande zijn in het onderwijs op het gebied van communicatie. Op dit congres neemt Richard van Hooijdonk je mee naar een inspirerende toekomst die leven, werken en ondernemen drastisch gaat veranderen. Bekijk het complete programma van The (Next) Student.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

De drie domeinen van de intern begeleider als kwaliteitscoördinator

De beroepsstandaard, en daarmee het functieprofiel, van de intern begeleider is herschreven. Hier zijn verschillende …

èèn Reactie

  1. Mensen houden van illusie……………. Erg waar. Slechts een element ontbreekt in dit artikel, de functie van het onderwijs om sociabiliteit te bevorderen, aan te leren en eigen te maken. Het onderwijs is de eerste “formele” setting waarin een kind, leerling en student een omgeving ontmoet waarin hij zich sociaal zal moeten leren gedragen. Natuurlijk, inbouwen van alle ontwikkelingen hierboven, maar behoud van de sociale ontwikkelingstaak van het instituut school is belangrijk!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *