“Onze alumni zijn uitstekende ambassadeurs”

In gesprek met Lisanne Evers (Rijksuniversiteit Groningen)

Lisanne Evers voert namens haar werkgever, de Rijksuniversiteit Groningen, een actief alumnibeleid. Op The (Next) Student vertelt ze waarom ze dat doet en hoe ze dat aanpakt.

Veel onderwijsinstellingen richten hun marketingcommunicatie-inspanningen met name op aankomende studenten. Begrijpelijk en niet onverstandig, maar er is meer op de wereld. Ook de alumni vormen een interessante doelgroep, meent Lisanne Evers.

“Allereerst is het belangrijk om te weten wat alumni aan hun studie hebben gehad en waar ze terecht zijn gekomen”, aldus Lisanne. “Die informatie is weer interessant voor onze huidige studenten. Het geeft hun immers een idee van mogelijke beroepsperspectieven. Daarnaast zijn alumni voor ons belangrijke ambassadeurs, zeker in het buitenland waar wij minder zichtbaar zijn. Als een alumnus daar een positief verhaal houdt over onze universiteit, kan dat ertoe leiden dat een student kiest voor Groningen.”

Netwerkbijeenkomsten

Ook de alumni hebben er volgens Lisanne baat bij om contact te blijven houden met de universiteit. “Als oud-student maak je deel uit van een wereldwijd netwerk van alumni, docenten, onderzoekers en studenten. Je kunt gebruik maken van de kennis en ervaringen van anderen en ook zelf bijdragen leveren. Om ze te informeren en te binden organiseren wij netwerkbijeenkomsten voor alumni. Niet alleen in Nederland, juist ook in landen waar veel van onze buitenlandse studenten vandaan komen, zoals Indonesië. Alleen al in Jakarta hebben we meer dan achthonderd alumni zitten. In september hebben we daar ook nog een bijeenkomst georganiseerd.”

Hogere ranking

De RUG heeft inmiddels meer dan tien internationale alumnikringen (en zeven in Nederland). “We proberen bij iedere kring minimaal eens per jaar een bijeenkomst te verzorgen en daar zelf bij aanwezig te zijn. Ik overleg dan met contactpersonen ter plaatse of ze een leuk idee hebben voor een bijeenkomst en voor een geschikte locatie. We proberen er ook de bedrijven waar onze alumni werken bij te betrekken en bezoeken dan werkplekken. Zowel de alumni en de bedrijven vinden dat aantrekkelijk. Vorig jaar hadden we een bijeenkomst in Zürich. We hebben toen via een alumnus van ons bij de FIFA een rondleiding en netwerkborrel gehad. Uiteraard maak ik van die gelegenheid gebruik te vertellen dat de RUG is gestegen in de internationale ranking. Dat vinden ze interessant, want daardoor stijgt hun cv in waarde.”

Alumni openen op hun beurt deuren naar werkgevers én naar fondsen, weet Lisanne. “Via onze alumni komen we soms binnen bij bedrijven, die onderzoek van de RUG steunen. Daarnaast fungeren bedrijven soms als mentor voor onze studenten. In Singapore hebben we zelfs een stageprogramma met alumni; zij bieden elk jaar een stage aan een of twee van onze studenten. Verder zijn bedrijven soms bereid onze onderzoeksprojecten mede te financieren. Alumni spelen in dat opzicht vaak een belangrijke rol. Ze helpen mee om geld op te halen voor onderzoeksprojecten via het Ubbo Emmius Fonds, het fonds van de universiteit.”

Promotie in vaderland

De Rijksuniversiteit Groningen oriënteert zich in hoge mate op buitenlandse studenten. “We hebben ongeveer 30.000 studenten. Daarvan komen er ongeveer 6.000 uit het buitenland. Een vijfde dus. Van de 167 masterprogramma’s worden er 126 in het Engels gegeven.” De RUG is overtuigd van het wederzijdse belang in goed contact tussen universiteit en alumni. “Daarom investeren we al vroeg in een duurzame relatie. Voor internationale studenten die in het laatste jaar van hun afstuderen zitten, hebben we het zogenaamde International Alumni Ambassador Program. We leren de studenten dan hoe ze onze universiteit het beste kunnen promoten in hun vaderland en hoe ze vragen van aankomende studenten kunnen beantwoorden. Alumni vinden dat vanzelfsprekend en doen het graag. Het aanbod is zelfs groter dan de vraag; we moeten selecteren.”

Vinden en binden

Lisanne’s verhaal op The Next Student spitst zich toe op twee vragen: hoe vind je internationale alumni en hoe bind je ze. “Ik ga vertellen hoe je ervoor zorgt dat alumni je bijeenkomsten bezoeken – en blijven bezoeken – en hoe je ze betrokken houdt bij je universiteit, waarbij ik zal inzoomen op de inzet van social media en vooral Linkedin. Dat is mijn beste vriend!”

Download de brochure en bekijk het programma

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Hoe helpt een aandachtsfunctionaris om huiselijk geweld te herkennen op school?

“45% van de Nederlandse bevolking heeft ooit te maken gehad met huiselijk geweld. In haast …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *