Betere loopbaanbegeleiding voor leerlingen

Bron: Nationale OnderwijsgidsNOG logo

Studenten vallen nog steeds veel uit of veranderen van opleiding na een verkeerde studiekeuze. Vaak kan dat door een goede loopbaanbegeleiding worden voorkomen. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs willen met betere loopbaanbegeleiding zorgen voor een betere doorstroom en aansluiting van leerlingen tussen de verschillende onderwijssoorten. Bij goede loopbaanbegeleiding krijgen jongeren inzicht in hun kwaliteiten, motivatie en interesses. Daarnaast krijgen ze een realistisch beeld van het vervolgonderwijs en het beroepsperspectief. Vandaag maken zij in een brief aan de Tweede Kamer de plannen voor de verdere ontwikkeling van loopbaanbegeleiding bekend. Dit meldt Rijksoverheid.

Minister Bussemaker maakt vanaf 2018 vanuit het studievoorschot een bedrag vrij, oplopend tot 30 miljoen euro in 2025. Dit geld is bedoeld voor het hoger onderwijs om regionale samenwerking met scholen en instellingen in het voortgezet en middelbaar onderwijs vorm te geven. De samenwerking moet gericht zijn op betere aansluiting vanuit het voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs op het hoger onderwijs of betere aansluiting van het hoger onderwijs op de arbeidsmarkt.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding voor leerlingen is de afgelopen jaren goed opgepakt door scholen en instellingen, maar de leerling- en studentenorganisaties vinden dat er nog punten zijn voor verbetering. Staatssecretaris Dekker: “Met de invoering van de beroepsprofielen in het vmbo zit loopbaanbegeleiding inmiddels goed in het curriculum. Het is nu zaak dat scholen dat stevig gaan vormgeven.”

Van de basisschool tot en met het hoger onderwijs moet goede loopbaanbegeleiding en –oriëntatie geregeld zijn. Voorwaarden daarbij zijn goed uitgerust onderwijspersoneel en overeenstemming wat deskundige loopbaanbegeleiding is per onderwijssector, zodat scholen en instellingen hierop kunnen sturen. Het ministerie van Onderwijs gaat dit de komende tijd met de onderwijssector uitwerken.

Begin 2017 start een expertisepunt voor loopbaanoriëntatie en – begeleiding voor en door scholen en instellingen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast krijgen mbo-studenten in het eerste studiejaar oriënterende bedrijfsbezoeken. Ook komt er een digitaal platform voor uitwisseling van kennis tussen scholen en het bedrijfsleven. De inspectie gaat nadrukkelijk toezien op loopbaanbegeleiding als onderdeel van de onderwijskwaliteit.

Studenten helpen bij het maken van de juiste studiekeuze?

logo-the-next-studentOp 22 & 23 november vindt het Congres The (Next) Student plaats. Tijdens het congres hoor je alles over communicatie met de (aankomende) student. Communicatie neemt namelijk een centrale plaats in bij het maken van de juiste studiekeuze. Benieuwd naar het volledige programma?

Bekijk het programma van The (Next) Student

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

De drie domeinen van de intern begeleider als kwaliteitscoördinator

De beroepsstandaard, en daarmee het functieprofiel, van de intern begeleider is herschreven. Hier zijn verschillende …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *