De Taal van Gepersonaliseerd Leren

Hoe we het huidige onderwijssysteem nieuwe leven kunnen inblazen.

Het huidige onderwijssysteem is echt failliet, zo stelde de Radboud Universiteit in een persbericht over het boek Gevormd of vervormd? Een pleidooi voor ander onderwijs van hoogleraar Filosofie Jan Bransen. Deze uitspraak zorgde voor veel reuring, maar moet niet worden gezien als een feitelijke constatering. Het boek onderbouwt de overtuiging van een failliet onderwijssysteem, maar biedt ook een perspectief op een doorstart. De kern van zijn argument: het is niet zo dat ons onderwijs niet deugt, maar ons denken over onderwijs is aan herziening toe.

Het onderwijs vormt niet: het vervormt. Dat komt doordat het uitgaat van verkeerde aannames. Neem de aanname dat je eerst jarenlang moet leren voor je kunt meedoen aan het maatschappelijk leven, of de aanname dat kennisverwerving het best in kleine brokjes gebeurt, waarbij je voortdurend toets. Dit alles leidt tot een cultuur waarin alles meetbaar moet zijn en waarin diploma’s je gevoel van eigenwaarden kunnen maken of breken. Dit zijn ideeën die meer kwaad doen dan goed.

Jan Bransen komt daarom met een idee voor drie nieuwe onderwijsvormen die aansluiten bij wat een leven lang leren begripsmatig zou behoren te betekenen. Een uitwerking van zijn argumenten lees je in de synopsis van zijn boek.  Ook geven collega wetenschappers hun organisatiekundige, sociologische en psychologische reflectie op zijn werk.

Het personaliseren van onderwijs wordt vaak gezien als een oplossing voor de problemen die uit deze verkeerde aannames voortkomen. Maar wat is gepersonaliseerd leren precies? Op de derde editie van het congres Gepersonaliseerd Leren verkent Jan Bransen de Taal van Gepersonaliseerd Leren. Mensen zijn een pratende diersoort, we doen alles met en in onze taal. Ons denken wordt gevormd door taal. Maar spreken we dezelfde taal als we het over gepersonaliseerd leren hebben? Woorden geven begrip, maar ook onbegrip. Laat jij je vervormen?

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

De drie domeinen van de intern begeleider als kwaliteitscoördinator

De beroepsstandaard, en daarmee het functieprofiel, van de intern begeleider is herschreven. Hier zijn verschillende …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *