Drie randvoorwaarden voor een hogere motivatie van jouw student

Docenten vinden het belangrijk dat hun leerlingen gemotiveerd zijn en plezier halen uit het naar school gaan. Motivatie speelt binnen iedere school een belangrijke rol en komt geregeld tussen in gesprekken onderling tussen docenten en met directies.

Uit onderzoek komt naar voren dat de motivatie van studenten in Nederland achterblijft ten opzichte van andere landen (Inspectie van het onderwijs, 2014). Studenten steken pas energie in hun activiteiten als ze er ook gemotiveerd voor zijn. Vaak verlaten ongemotiveerde leerlingen sneller de opleiding en dit is juist wat we willen tegengaan.

Autonomie, competenties en relatie

Bij motivatie spelen 3 belangrijke randvoorwaarden een rol: autonomie, competenties en relatie, allen onderdeel van de zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan (2008).

1. Autonomie: de student krijgt de ruimte om zelf te besluiten wat te gaan doen. Je geeft de student de keuze om iets uit te voeren naar eigen interesse. Denk bijvoorbeeld aan het kiezen tussen diverse opdrachten en het uitwerken ervan.

2. Competent: de student moet zich competent voelen in datgene wat hij of zij doet. Het is belangrijk de student het gevoel te geven dat hij/zij de opdracht of leerstof aan kan. Dit betekent dat je als docent het niet te makkelijk, maar ook niet te moeilijk moet maken. De leerstof dient daarnaast interessant en uitdagend te zijn.

3. Relatie: Hier verstaan we onder andere het samenwerken met elkaar. Samenwerken leidt vaker tot motivatie. Laat studenten samenwerken tijdens de les. Je ziet dat in deze samenwerking studenten elkaar helpen. Kennisdeling onderling versterkt de impact van het leren (Dochy et al. 2015).

Wat altijd belangrijk is om te doen, is uit te leggen waarom studenten bepaalde dingen moeten leren of opdrachten moeten maken. Als docent heb jij enorm grote impact op de motivatie van je student. Wees kritisch naar jezelf. Voldoe jij aan alle drie randvoorwaarden? Een gemotiveerde docent is immers een gemotiveerde leerling!

Opleiding Leerlingen Motiveren

Leerlingen motiveren

  • Doe nieuwe kennis op over wat motivatie is en hoe het werkt op school-/ leeromgeving
  • Krijg handvatten om het werken en leren met meer voldoening en plezier te stimuleren
  • Waardevolle inzichten door het delen van ervaring
  • Leer een leeromgeving creëren die nog betekenisvoller en plezieriger is
  • Ontvang bij aanmelding het boek Motivatie Binnenstebuiten
Meer informatie

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Van leslokaal naar leren op afstand

Een herontwerp is nodig als we een hele trainingsdag die we normaal gesproken in een …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *