Drie thema’s vormen de onderwijsplannen in de Miljoenennota 2023

Prinsjesdag, het moment dat de onderwijsplannen van het kabinet worden gepresenteerd. Drie thema’s vormen de rode draad: onderwijskwaliteit, aansluiting van de opleiding tot de arbeidsmarkt en kansengelijkheid. Het zijn hot topics in onderwijsland. Wil jij weten wat de onderwijsplannen van het kabinet zijn met betrekking tot deze onderwerpen? Lees dan verder!

Onderwijskwaliteit verbeteren als onderdeel van de onderwijsplannen

De onderwijskwaliteit verbeteren is binnen alle onderwijsniveaus een actueel thema. Het basisonderwijs (PO) en het voortgezet onderwijs (VO) willen investeren in personeel én de basisvaardigheden (rekenen, lezen en schrijven) van leerlingen verbeteren. Het hoger onderwijs (HO) en wetenschappelijk onderwijs (WO) investeren daarentegen enerzijds in mogelijkheden voor onderzoekers en wetenschappers en anderzijds in het welzijn en de toekomst van studenten.

Betere verbinding met de arbeidsmarkt

Een opleiding laten aansluiten op de wensen en eisen op de arbeidsmarkt is met name een thema met prioriteit in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Je denkt hierbij bijvoorbeeld aan het stimuleren van het aanbod bbl-opleidingen voor zij-instromers of studieloopbaanbegeleiding. Studenten worden hierdoor gestimuleerd om proactiever na te denken over hun toekomst.

Kansengelijkheid in het onderwijs

Kansengelijkheid staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Het is zeker binnen het PO, VO en MBO een onmisbaar, terugkerend en gevoelig thema. De prioriteit ligt in 2023 op gelijke kansen om te ontwikkelen, vroegtijdig schoolverlaten tegengaan én discriminatie op school en stage uitbannen. Gedegen begeleiding van kwetsbare studenten staat hierbij centraal.

De onderwijsplannen in de Miljoenennota 2023

De Miljoenennota beschrijft ook de budgetten om de eerder omschreven onderwijsplannen uit te voeren, namelijk:

 • PO en VO:
  • €1 miljard om de basisvaardigheden te verbeteren, bijvoorbeeld door ondersteuning op scholen en advies over lesmateriaal
  • De onderwijskwaliteit verbeteren door te investeren in leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners. Het budget is verdeeld in de volgende categorieën:
   • €919 miljoen voor hogere salarissen (PO gelijk aan VO)
   • €300 miljoen voor een lagere werkdruk in het VO
   • €128 miljoen jaarlijks voor bijscholing van leraren en schoolleiders
 • MBO:
  • €350 miljoen jaarlijks om te besteden aan:
   • Bevordering van kansengelijkheid
   • Verbeteren van aansluiting onderwijs tot de arbeidsmarkt
   • Verbeteren van kwaliteit, onderzoek en innovatie
 • HO en WO:
  • €500 miljoen jaarlijks extra voor hoger onderwijs en onderzoek
  • €5 miljard jaarlijks naar het nieuwe wetenschapsfonds tot 2033, dit biedt:
   • Mogelijkheden voor jonge onderzoekers
   • Opleidingen voor getalenteerde wetenschappers
   • Studentenbegeleiding
   • Begeleiding bij prestatiedruk en studentenwelzijn
   • Aansluiting van de opleidingen op de arbeidsmarkt

Naast de plannen per onderwijsniveau, stelt het kabinet nog €1 miljard extra beschikbaar om kansenongelijkheid tegen te gaan. €34 miljoen hiervan gaat naar extra activiteiten en ondersteuning, zoals sport/beweging en huiswerkbegeleiding.

Investeren in studentenwelzijn

De onderwijsplannen in de Miljoenennota beperken zich echter niet tot de genoemde drie thema’s. Het kabinet ziet in dat investeren in studentenwelzijn ook noodzakelijk is. Zij doen dit door de koopkracht van studenten te herstellen. De basisbeurs wordt hiervoor uitgebreid. Uitwonende MBO-, HBO- en WO-studenten krijgen €165 per maand om hun koopkracht te herstellen. Dit komt neer op een geldinjectie van €500 miljoen in 2023.

Vergroot de onderwijskwaliteit op jouw school

Wil jij investeren in de vaardigheden van jouw collega’s op school? SBO organiseert diverse opleidingen die aansluiten op de onderwijsplannen van het kabinet. Je denkt aan de opleiding Specialist Begrijpend Lezen om de basisvaardigheden van jouw leerlingen te versterkten, maar ook aan de Opleiding voor de Intern Begeleider, om jouw leerlingen beter te kunnen begeleiden. Al onze opleidingen zijn ook te volgen als Incompany-traject, waarbij meerdere docenten binnen jouw school of scholengroep een opleiding op maat aangeboden krijgen.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

De drie domeinen van de intern begeleider als kwaliteitscoördinator

De beroepsstandaard, en daarmee het functieprofiel, van de intern begeleider is herschreven. Hier zijn verschillende …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *