Ga van actief leren naar actieve, inner feedback

Spenderen docenten te veel tijd met feedback geven op het werk van studenten? Bas Trimbos en David Nicol laten studenten de controle nemen over het feedbackproces om zo hun eigen werk te verbeteren, zonder extra werk voor docenten. Studenten zijn namelijk uitstekend in staat om hun eigen werk van feedback te voorzien, bijvoorbeeld door het te vergelijken met informatie uit een boek. Je moet studenten enkel motiveren en begeleiden zodat ze vertrouwen op hun eigen inner feedback. Hiermee vermindert de werkdruk voor docent en bevordert de autonomie én het succes van de student.

De nadelen van docentfeedback

Feedback op het werk van studenten focust met name op de verbeterpunten van docenten. Begrijpelijk, aangezien zij experts zijn over het onderwerp en de interactie tussen docent en student motiverend kan werken. Docentfeedback heeft echter ook enkele nadelen:

  • Het is emotioneel verontrustend voor studenten, waardoor het kan leiden tot negatieve reacties en zelfs emotionele afstandelijkheid. Zelfs als het voorzichtig geschreven is, ervaren studenten het potentieel als kritiek.
  • Studenten worden afhankelijk van docentfeedback, waardoor ze geen eigenaarschap hebben over hun eigen werk. Dit leidt tot een gebrek aan zelfkritiek.
  • Docenten spenderen veel tijd en moeite aan feedback die studenten wellicht niet begrijpen, gebruiken of zelfs lezen.

Deze nadelen kunnen worden opgelost. Motiveer studenten om hun eigen werk kritisch te evalueren door middel van inner feedback.

Wat is inner feedback?

Inner feedback is het proces waarin studenten hun werk beter leren begrijpen door het te vergelijken met interne (bijvoorbeeld eigen werk van vroeger) en externe informatie (bijvoorbeeld informatie uit een lesboek). David Nicol stelt dat er vier soorten externe informatie zijn die studenten kunnen gebruiken om inner feedback te genereren:

  • Feedback van docenten, bijvoorbeeld verbeterpunten.
  • Feedback van klasgenoten, bijvoorbeeld tijdens informele gesprekken of vanuit georganiseerde feedbackmomenten.
  • Informatiebronnen, zoals lesboeken, diagrammen, werk van klasgenoten, video’s of rubrics.
  • Observaties van gebeurtenissen of anderen, zoals een chemische reactie in het lab.

Studenten gebruiken wellicht al een combinatie van deze vier informatiebronnen om feedback te genereren terwijl ze hun werk produceren. Docenten maken hier vaak geen gebruik van, maar voorzien het werk wel van eigen verbeterpunten. Waarom maken docenten geen gebruik van de vaardigheid om zelf feedback te produceren?

Hoe maak je gebruik van de vaardigheid om zelf feedback te produceren?

Studenten genereren automatisch feedback, maar het vergt planning om dit te veranderen in een sterk pedagogisch proces. Jouw studenten moeten werk verzetten, het vervolgens bewust vergelijken met informatie uit andere bronnen om de veranderingen vervolgens expliciet te rapporteren. De docent bepaalt het vergelijkingsmateriaal en geeft instructies over het doel van de feedback. Het is op deze manier niet meer enkel een middel om het werk van studenten te verbeteren, maar ook om hun kritisch en creatief denken te bevorderen. Zodra studenten bekend zijn met het proces, kunnen zij zelf vergelijkingsmateriaal selecteren en hun klasgenoten instructies geven.

Docentfeedback en inner feedback integreren

Inner feedback is geen vervanging voor feedback van klasgenoten of verbeterpunten van docenten. Het is juist een waardevolle aanvulling. Na het vergelijken met de vier informatiebronnen, kunnen studenten hun gegenereerde feedback vergelijken met dat van klasgenoten alvorens feedback te krijgen van de docent. Studenten herkennen op deze manier zelf verbeterpunten, waardoor docenten hun feedback beter richting kunnen geven. Studenten genereren daarnaast feedback die aansluit op hun behoeften, welke docenten niet altijd herkennen. Zij hoeven daarnaast niet te wachten op verbeterpunten van docenten, omdat ze hun eigen feedback genereren terwijl ze hun werk doen. Het proces is dus een stuk efficiënter.

Ga aan de slag met effectieve leerstrategieën

Bas Trimbos en David Nicol hebben tijdens workshops gemerkt dat docenten het makkelijk vinden om feedback te genereren vanuit het perspectief van de student. Wil je meer weten over de kracht van inner feedback? Kom dan naar het congres Leerstrategieën van SBO! Bas en David verzorgen een interactieve leertrack waarbij je concreet inner feedback implementeert in jouw eigen klas. Wil je meer weten over de samenhang tussen leerstrategieën, studentmotivatie en zelfregulatie? Kies dan voor de opleiding Zelfregulerend leren in het MBO & HO. Deze opleiding is ook als Incompany-traject mogelijk.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

De drie domeinen van de intern begeleider als kwaliteitscoördinator

De beroepsstandaard, en daarmee het functieprofiel, van de intern begeleider is herschreven. Hier zijn verschillende …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *