Goed leraarschap: is een leraar een coach?

De klassieke manier van lesgeven heeft vijftig jaar geleden afgedaan. De leraar als begeleider of coach was de toekomst. Toch lijkt het overdragen van lesstof een hernieuwde waardering te krijgen. Zeker wat betreft filosoof Ad Verbrugge. Hij is initiatiefnemer van Beter Onderwijs Nederland (BON), dat enkele jaren geleden een fundamentele discussie startte over goed leraarschap.

Wanneer is een leraar professioneel?

In het artikel ‘Is een leraar een coach?’ geeft hij aan dat “de huidige visie op leraarschap vaak verkondigd wordt als modern en toekomstgericht, terwijl ze in feite nu al gedateerd is. In de nieuwste rapporten over de kwaliteit van het onderwijs wordt gewezen op de twee belangrijkste pijlers:

  • een geordende schoolorganisatie
  • professioneel leraarschap.

Maar wanneer is een leraar professioneel? Bij het beantwoorden van die vraag moeten leraren direct betrokken zijn. Met hun professie bepalen zij voor een belangrijk deel de schoolcultuur. Ze hebben er alle belang bij om met elkaar in gesprek te zijn over het best mogelijke onderwijs, rekening houdend met de diversiteit van leerstof en vakken. Verantwoordelijkheidsgevoel en ambitie berusten dan bij de juiste personen. Er is zeker zo’n beweging van onderop nodig.”

Reorganiseren en coöpereren

Nu vraagt u zich wellicht af: komt daar wel iets van terecht met de wijze waarop het onderwijs nu meestal wordt bestuurd en aangestuurd?

Ad: “Dat is inderdaad een belangrijk punt. De maatschappij is er inmiddels wel van overtuigd dat de grootschaligheid uit de hand is gelopen is. Reorganisaties zijn noodzakelijk. Maar daarmee zijn de machtsverhoudingen nog niet veranderd. Scholen moeten weer overzichtelijke organisaties worden met een hoofdrol voor het team van leraren. Leidinggevenden moeten allemaal ook een structurele taak hebben in het primaire proces. Dan ontstaat een gezamenlijke visie die echt iets waard is.

Beleid voeren op verre afstand van de praktijk moet grotendeels verdwijnen. In de scholen moet zich een coöperatieve wijze van werken ontwikkelen. Er zijn mogelijkheden om nu al verbeteringen in gang te zetten. Die mogelijkheden hebben allemaal te maken met een constructieve visie op het beroep van leraar.”

Lees hier het volledige artikel ‘Is een leraar een coach?’ (PDF).

Bron: TvC, maart nr. 1 2013

Meer informatie?

Bent u op zoek naar meer inhoudelijke artikelen? Ga naar ProfessioneelBegeleiden.nl.

Voor professionele opleidingen en congressen binnen het onderwijs, bekijk ons aanbod:

 

Over Anemone

Bekijk ook

De drie domeinen van de intern begeleider als kwaliteitscoördinator

De beroepsstandaard, en daarmee het functieprofiel, van de intern begeleider is herschreven. Hier zijn verschillende …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *