Hbo-diploma in the pocket. En dan?

‘Bijna de helft van de hbo-afgestudeerden heeft matig perspectief’ zo reclameerden media op 7 oktober jl. Hmmm, een weinig hoopvol bericht als je net je diploma in handen hebt óf als je binnen enige tijd gaat afstuderen en enthousiast de arbeidsmarkt wilt bestormen. Dus. Wat dan?

Bijna de helft, om precies te zijn 45%, van de huidige eerstejaars hbo-studenten, heeft een studierichting gekozen waarvan de verwachting is dat het vinden van een geschikte baan na afstuderen ongunstig is. Dat constateert de nieuwe Keuzegids. Volgens de Keuzegids zijn Informatica, bedrijfskundige, commerciële, sociale, communicatie en toeristische studies qua baanperspectief nog altijd riskant. En fysiotherapie. En veiligheidskunde.

Een diploma, maar geen passende baan.

Bijna 75% van alle huidige studenten krijgt in de periode tot 2018 moeite om passend werk te vinden en zal vaker een baan op mbo-niveau moeten accepteren, concludeert de Keuzegids. We kunnen gevoeglijk aannemen wat de consequenties voor mbo-afgestudeerden zullen zijn, maar dat terzijde. De oorzaak? Eigenlijk weten we die wel, maar het door de Keuzegids gepresenteerde onderzoek benoemt het nog eens: de recente overheidsbezuinigingen, de bestrijding van het vroegpensioen en, even voorzichtig, het minder positieve imago dat sommige opleidingsinstellingen en opleidingen op het bedrijfsleven hebben (zoals

besturen die er in het verleden een potje van gemaakt hebben, schaalvergroting en opleidingen die onder niveau liggen) en daarmee samenhangend de waarde van het behaalde diploma.

De oplossing. 

De oorzaken zijn bekend. En dan? Hoe verder? Dan maar niet de opleiding van je voorkeur doen? Of, zoals velen doen, doorstuderen en een master-titel binnenslepen. En zo die slechte periode tot 2018 overbruggen. Zijn er andere oplossingen te bedenken; binnen de opleidingsinstituten zelf, binnen een opleiding, binnen de politiek. Zou er bijvoorbeeld nog iets gedaan kunnen worden aan de invoering van het leenstelsel; investeren in een opleiding zonder toekomstperspectief (en mét een enorme studieschuld) is niet echt aantrekkelijk. De oplossing kan natuurlijk ook zijn om te kiezen voor een opleiding met wél een goed toekomstperspectief, want gelukkig zijn die er ook nog, bijvoorbeeld het onderwijs, de techniek en….wel, dat was het eigenlijk. Moeten die opleidingen nu vrezen voor een enorme toeloop,of loopt dat wel los. Hoe dan ook, lastige keuzes voor de student in spé.
 
Over deze thema’s en andere ontwikkelingen binnen het hoger onderwijs wordt gesproken tijdens het hoofdcongres van het Nationaal Hoger Onderwijs Congres 2014 in Amstelveen op 26 november 2014.
 

Aanvullende informatie

Begin 2013 waren 135.000 jongeren van 15 tot 25 jaar werkloos. De Rijksoverheid investeert tot 2015 € 50 miljoen om meer jongeren aan het werk te krijgen en hun kansen op de arbeidsmarkt te verruimen. Er worden daarom diverse extra maatregelen genomen, zoals:
 
  • Er komen ongeveer 10.000 extra leerbanen voor jongeren in het bedrijfsleven.
  • Werkgevers kunnen een korting of vrijstelling krijgen voor werknemersverzekeringen- premies.
  • Zij krijgen de korting als zij jongeren met een WW- of bijstandsuitkering in dienst nemen.
  • Scholen kunnen een subsidie krijgen als zij een jongere met een hogeronderwijsdiploma als zij instromer aanstellen.
  • Werkgevers kunnen financiële steun krijgen als zij in hun sector afspraken maken over (meer) stageplaatsen en leerwerkbanen.
 

Over de schrijver

Marlies Mulder, oprichter van SchrijfZinnig, bureau voor communicatieadvies en copywriting. Als communicatieadviseur, copywriter, online content beheerder en sparringpartner voor het bedrijfsleven is zij op haar plek als het gaat om het vertalen van concept naar merkidentiteit, het schrijven van onderscheidende offline en online teksten en het geven van maatwerk schrijftrainingen.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Ben jij een goede docent?

Wat doet een goede docent anders? Wat vinden leerlingen belangrijk? Met een aantal praktische tips om een betere docent te worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *