Hoe kader je de rol van zorgcoördinator in het MBO?

Wat is de positie van de zorgcoördinator in het MBO? Welke verantwoordelijkheden horen bij de rol? Hoe communiceer je vanuit jouw expertise duidelijk naar ouders en studenten? Het zijn vragen van Simone van de Ven toen ze zorgcoördinator bij Zadkine werd. “Ik merkte bij de start van het schooljaar dat ik gaten had in informatie. Ik wou mijn verantwoordelijkheden en taken als zorgcoördinator in het MBO helder hebben, zodat ik ze kan kaderen naar anderen”. Hoe heeft ze dit gedaan?

Taken van de zorgcoördinator in het MBO verduidelijken

Simone: “de mogelijkheden voor ondersteuning van zorgstudenten in het mbo zijn veel beperkter dan in het middelbaar onderwijs. 25% van de studenten vereisen zorg of passend onderwijs, dus is duidelijkheid omtrent de mogelijkheden belangrijk. Over passend onderwijs was binnen Zadkine weinig vastgelegd en ook binnen onze school waren veel onduidelijkheden en verschillen in mening. We wisten niet wat we konden bieden met betrekking tot passend onderwijs”. Simone is hiermee aan de slag gegaan: “het helpt enorm dat ik nu de wettelijke kaders en de mogelijkheden omtrent passend onderwijs beter ken. De overlegstructuur die ik daarnaast heb neergezet binnen de school maken de verantwoordelijken voor alle betrokkenen duidelijk”.

Communicatie met collega’s, ouders en studenten

Het is nu duidelijk wat we binnen de kaders van het onderwijs bieden aan begeleiding en ondersteuning, waar we ook duidelijk over communiceren. Een ouder of begeleider vraagt bijvoorbeeld om een-op-een begeleiding binnen school en nu kan ik onderbouwen waarom dat niet gewenst is op onze school. We hebben nou eenmaal te maken met veel kwetsbare studenten, en persoonlijke begeleiders in de klas zouden de dynamiek te veel verstoren. De duidelijke kadering van mogelijkheden helpt dus ook enorm bij communicatie en verwachtingsmanagement van ouders, begeleiders en studenten”, aldus Simone. 

Duidelijkheid over de mogelijkheden en verwachtingen

We zijn een praktijkopleiding, dus is het belangrijk om een minimum aantal praktijkuren te volgen om het vak eigen te maken. Als we bijvoorbeeld van tevoren weten dat een student meerdere dagen per week therapie heeft, raden we meestal aan om eerst de therapie af te ronden en volgend jaar te starten met de opleiding. Het is belangrijk dat de student kan focussen op zijn herstel, zodat hij op een later moment de opleiding succesvol kan afronden. We hebben nu kaders neergezet en onderbouwen deze goed”, zegt Simone. “Het was een eyeopener dat wij als school ook kaders mogen stellen. Het hielp mij om structuur te brengen en kaders scherper te krijgen”.

Positie van de zorgcoördinator binnen de school

Simone: “duidelijkheid omtrent de mogelijkheden omtrent passend onderwijs, concretiseert de taken van de zorgcoördinator in het MBO. Hiermee lukt het om de positie en invloedssfeer duidelijk en stevig neer te zetten. Ik merk dat ik me veel makkelijker kan positioneren binnen de school en inspraak kan afdwingen over mijn verantwoordelijkheden. In het verleden nam ik taken en verantwoordelijkheden van anderen over omdat de kaders niet helder waren, maar nu kan ik de taken beter kaderen. Het helpt mij om steviger in mijn schoenen te staan en mezelf zekerder te voelen in mijn rol als zorgcoördinator”.

Ga aan de slag met jouw eigen casus

Simone leerde taken kaderen, haar positie versterken en hierover communiceren tijdens de opleiding Zorgcoördinator in het VO & MBO van SBO. Tijdens deze opleiding ga je gericht aan de slag met je eigen casus. Simone: “mijn casus was tweeledig. Ik wou de processen op papier hebben om de diverse stappen en de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen te verduidelijken. Ten tweede wou ik een duidelijke overlegstructuur en eindverantwoordelijke aanwijzen”. Simone is hiermee aan de slag gegaan en implementeerde een nieuwe structuur in de school. “Het is nu duidelijk wie er betrokken moet worden bij een casus en hoe er gecommuniceerd wordt. Procesmatig gaat het nu een stuk beter”.

Vraag meer informatie aan

Heb jij te maken met een soortgelijke casus binnen jouw school? Ga er dan mee aan de slag tijdens de opleiding! “Ik heb veel aan de opleiding gehad. De docenten geven veel informatie, denken mee met de casus en stimuleren interactie tussen deelnemers. Ik onderbouw mijn keuzes goed richting management en manage de verwachtingen van ouders en begeleiders beter. Het aantal lesdagen en de rijkdom aan informatie was voor mij perfect”, aldus Simone. Wil jij meer informatie over het programma? Download dan de brochure! De opleiding is ook volledig op maat te volgen als Incompany-traject. Bespreek de mogelijkheden volledig vrijblijvend met ons!

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

De drie domeinen van de intern begeleider als kwaliteitscoördinator

De beroepsstandaard, en daarmee het functieprofiel, van de intern begeleider is herschreven. Hier zijn verschillende …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *