Hoe realiseer je flexibiliteit omtrent examens?

Mbo-scholen willen meer flexibiliteit bij collectief ontwikkelde examens. Zij vragen de ruimte om hun eigen keuzes te maken. Deze ruimte wordt niet altijd ervaren omdat wettelijke regels omtrent betrouwbaarheid en systematiek als beperkende factor worden gezien. Examenservices maakt flexibiliteit mogelijk met applicaties en door scholen te adviseren over wat er wél kan via de examenstichtingen. Bianca Boerop werkt hier als Clustercaptain examenstichtingen en vertelt graag meer over hun projecten.

Scholen hebben behoefte aan flexibiliteit rondom examens

Examenservices merkt dat mbo-scholen die in examenstichtingen gezamenlijk examens ontwikkelen, behoefte hebben aan meer flexibiliteit in die collectief ontwikkelde examens. Zij willen hun eigen keuzes maken in:

  • Het examenproces
  • De uitgangspunten
  • De examenvormen
  • De beoordelingsvormen
  • De beoordelingssystematieken 

Hoe realiseer je flexibiliteit?

Samenwerken is cruciaal om flexibiliteit te realiseren. Examenservices werkt samen met de examenstichtingen die zijn ondersteunt aan een duidelijke visie die aansluit op de behoeften van scholen. Een van de resultaten is een aanpassing van het online beoordelingsinstrument genaamd Praktijkbeoordelen, waarmee scholen flexibeler zijn. Zij ondersteunen scholen daarnaast om hun keuzes te verantwoorden en om hun examenprocessen in te richten. Samenwerking tussen examenstichtingen zorgt ervoor dat er ruimte ontstaat om vernieuwing vorm te geven.

De regie ligt bij de scholen

Het project Vernieuwing Praktijkbeoordelen maakt zichtbaar hoe de regie op de examinering vanuit de examenstichtingen in meer of mindere mate verschuift naar de scholen. Dit is uitdagend, omdat examenstichtingen tot nu toe uitgaan van volledige uniformiteit. Daarnaast mag flexibiliteit omtrent examinering niet de validiteit van examens beïnvloeden. Examineren blijft namelijk een kwestie van vertrouwen: van student, school, vervolgopleiding, maatschappij en bedrijfsleven. 

Hoe ziet de toekomst van examinering eruit?

Scholen hebben hun processen veel meer dan nu gedigitaliseerd, waaronder ook de integratie van hun schoolprocessen met die van examenleveranciers. De leveranciers focussen daarbij op exameninhoud en keuzes bieden/faciliteren. Om deze integratie mogelijk te maken, zullen scholen hun processen veel meer afstemmen, onderling en met examenleveranciers.

Heb jij behoefte aan flexibiliteit?

Heeft jouw mbo-school ook behoefte aan flexibiliteit omtrent examens en wil je hier meer over weten? Bezoek dan het congres Toetsen en Examineren in het MBO van SBO! Examenservices verzorgt hier een workshop met de titel: ‘Examens inkopen én eigen keuzes maken: hoe doe je dat?’. Mis het niet en schrijf je vandaag nog in!

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

De drie domeinen van de intern begeleider als kwaliteitscoördinator

De beroepsstandaard, en daarmee het functieprofiel, van de intern begeleider is herschreven. Hier zijn verschillende …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *