Hoe verbeter jij de kwaliteit van toetsing binnen jouw school?

Toetsing is een onmisbaar onderdeel van onderwijs. Het resultaat van toetsen bepaalt namelijk of een leerling wel óf geen diploma krijgt. Je moet dan ook zeker zijn van een goede toetskwaliteit, maar hoe weet je zeker dat jij een kwalitatieve toets hebt opgesteld? Tineke van Es, Adviseur Leren & Toetsen bij Teelen en docent van de opleiding Toetsdeskundige, geeft in deze blog tips om de kwaliteit van jouw toetsen te verbeteren.

Het belang van kwalitatieve toetsing

Goed onderwijs en toetsing zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Gezamenlijk draagt het namelijk bij aan de bagage die leerlingen meekrijgen voor een vervolgopleiding en/of werk. Je levert hiermee een bijdrage aan hun ontwikkeling, zonder toetsing zou je namelijk niet weten hoe ver een leerling is in zijn of haar leerproces. Deze inzage in het leerproces heeft niet enkel een beoordelende functie. Je gebruikt het ook om jouw lesprogramma vorm te geven. De resultaten geven inzicht in wat de leerlingen weten én nog niet weten, waardoor jij in de toekomst gericht lesgeeft over de kennis die zij missen.

De kwaliteit is afhankelijk van drie factoren

De kwaliteit van toetsing is te bepalen aan de hand van drie factoren: validiteit, betrouwbaarheid en transparantie. Een valide toets meet hetgeen dat deze hoort te meten. Een betrouwbare toets levert consequent dezelfde resultaten op, ongeacht de omstandigheden. Een transparante toets vindt plaats wanneer zowel leerling als docent alle noodzakelijke informatie hebben gehad om de toets te maken. Deze factoren verbeter je onder andere door:

  • Validiteit: kies de passende toetsvorm voor het leerdoel, bijvoorbeeld een presentatie om de vaardigheden te toetsen.
  • Betrouwbaarheid: gebruik eenduidige antwoorden die niet dubbel interpreteerbaar zijn en maak de toets lang genoeg om toeval uit te sluiten.
  • Transparantie: geef een duidelijke instructie over de toets op het voorblad en vermeld het aantal te behalen punten per vraag.

Ga actief aan de slag met toetskwaliteit

Wil jij de kwaliteit van toetsing verder verbeteren? Kies dan voor de opleiding Toetsdeskundige van SBO! Deelnemers krijgen les van Tineke, die zelf uit het onderwijs komt en 15 jaar ervaring heeft in de functie toetsdeskundige. Je ontmoet collega’s van andere onderwijsinstellingen en leert met én van hen door kennis en ervaringen te delen. Je gaat direct aan de slag met de kennis door het toe te passen in de praktijk. Tineke stimuleert en inspireert je om jouw onderwijs en toetsen nóg beter te maken, zodat jij gecertificeerd toetsdeskundige wordt. De opleiding sluit namelijk volledig aan bij het functieprofiel van de Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE). Naderhand schrijf jij je dus in bij het NVE-Register.

Vraag meer informatie aan

Ben jij benieuwd naar de opleiding Toetsdeskundige en wil je meer informatie? Vraag dan de brochure aan! Wil jij meerdere toetsdeskundigen in jouw school of scholengroep opleiden? Kies dan voor een Incompany-traject om toetsing in de hele school te verbeteren!

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

De drie domeinen van de intern begeleider als kwaliteitscoördinator

De beroepsstandaard, en daarmee het functieprofiel, van de intern begeleider is herschreven. Hier zijn verschillende …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *