Interview met Docenten Strategisch Onderwijskundig Leiderschap

Het onderwijs van de toekomst vraagt managers in het onderwijs die het een uitdaging vinden om op verschillende niveaus te schakelen. Ook buiten functioneel bepaald leiderschap worden steeds meer docenten in de praktijk geconfronteerd met projectmanagement en opzetten van teams in verschillende vormen. Op alle niveaus moeten medewerkers kunnen omgaan met verandering en implementatie van nieuwe werkvormen en processen.

De leergang Strategisch Onderwijskundig Leiderschap wil daar een bijdrage aan leveren door gekwalificeerde en bedrijfskundig ingestelde managers in het onderwijsveld op te leiden.

Wij interviewde twee docenten van de leergang. Zij geven u meer informatie over wat u allemaal gaat leren tijdens deze leergang 

Bij de module strategie is het vooral van belang om goeie keuzes te maken. Het is namelijk zo dat we de neiging hebben, zeker in het onderwijs, om alles tegelijk te willen. En daardoor eigenlijk als resultaat op te leveren dat we niets gedaan hebben. Bij strategie in het algemeen, maar zeker in het onderwijs, geldt dat het vaak moeilijker is om dingen niet te doen dan om dingen wel te doen, en daar op focussen.

Als ik zie wat de bezuinigingen allemaal teweeg brengen wat de kwaliteit van onderwijs allemaal vraagt, dan is het mooi om het bedrijfskundige aspect van deze opleiding te benadrukken. Hoe ga ik efficiënt en effectief om met de middelen en de mensen die dat moeten uitvoeren. 

Aan het eind van dit blok ligt er dus een plan waarin de visie, de missie en een plan van aanpak. Al of niet uitgevoerd, dat hangt een beetje af van in welke fase de cursist in de organisatie bezig is. Waarin een mooie lijn is te ontdekken van, nou ja, wat zijn onze stippen op de horizon, wat zijn onze doelen die we tussentijds hebben uitgezet, wat zijn de middelen die we daarvoor inzetten. En wie, dat is ook nog een belangrijk aspect, wie betrekken we daarbij. 

deze opleiding is bedoeld voor managers, voor primair onderwijs, voor voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs in allerlei vormen en gradaties, maar ook voor het hoger onderwijs, de managers. Eigenlijk in al die gebieden, en dat is het mooie, de opleiding die nu draait, zie je al deze facetten terugkomen. En ze zeggen allemaal geweldig dat het erin zit, want dan kunnen we ook zien, die hele leerlijn zit er als het ware in, dan kunnen we ook zien wat eigenlijk de opleiding, de onderwijsorganisatie die voor ons zit of na ons komt, waar die allemaal mee te maken krijgen. En zo kun je je plannen daarop afstemmen. En dat is een ideale situatie voor ons.


 

Meer weten over de leergang

De leergang leert u om bedrijfskundige principes en -modellen concreet te maken voor de eigen onderwijspraktijk. U leert in deze leergang uw eigen visie te ontwikkelen en deze uit te dragen in uw organisatie. Na deze leergang kunt u moeiteloos anderen overtuigen van uw ideeën en uw visie uitdragen. Lees meer over de Leergang Strategisch Onderwijskundig Leiderschap

 

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

De drie domeinen van de intern begeleider als kwaliteitscoördinator

De beroepsstandaard, en daarmee het functieprofiel, van de intern begeleider is herschreven. Hier zijn verschillende …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *