Interview met Pasi Sahlberg over de tips vanuit Fins onderwijs voor Nederland (video)

Naar aanleiding van het 17e Nationaal Hoger Onderwijs Congres, hebben we enkele vragen voorgesteld aan Pasi Sahlberg*. In onderstaande video beantwoordt hij deze vragen vanuit Nederlands oogpunt:

1. Het onderwijs heeft tot taak de jongeren van vandaag op te leiden voor een samenleving en veelal ook voor beroepen en discipline, waar wij slechts de contouren van kennen. Ook 21 century skills zijn op dit moment niet meer dan een nog moeilijk gedefinieerde gedachte.
Hoe zouden scholen en leraren van vandaag en morgen daar toch effectief op in kunnen spelen?

2. Wij leiden leraren op voor het Europa van 1975. Op veel terreinen zijn de scholieren en studenten een docenten al ver voor waardoor het gezag en de impact van het leraarschap structureel wordt ondermijnd.
Hoe zou u de lerarenopleiding van 2015 willen zien?

3. Overal praat men erover dat juist het onderwijs en de school een structureel lerende omgeving moeten zijn. Uiteraard doet elke docent aan leven lang leren, zeggen we tegen elkaar. De werkelijkheid is vaak anders.
Hoe komen we hier tot structurele verbeteringen ten goede?

*Pasi Sahlberg heeft wereldwijd expertise opgebouwd op het gebied van onderwijsvernieuwing, schoolverbetering, de opleiding van leraren en leiders en het adviseren van beleidmakers en overheden.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Goed teamwerk komt in veel organisaties niet tot stand

Het fenomeen ‘team’ is toe aan een grondige revisie, want de meeste teams die ‘team’ …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *