Kwaliteitskaders voor assessment in competentiegerichte curricula

Tijdens de tweede dag van het 11e nationaal congres Toetsen en Examineren in het Hoger Onderwijs (HO) stond de kwaliteit en de borging van assessments centraal.

Wat is goed onderwijs?

Het aanbieden van een goede verhoudingen tussen formatief toetsen (80%) en summatief toetsen (20%) is een high light uit de lezing van de heer Dochy. Ook een mix van verschillende toetsvormen is belangrijk om de student te prikkelen tot leren. Hierin is de afstemming tussen toetsing en onderwijs van belang; wordt er getoetst wat is onderwezen?

Als voorbeeld van goed onderwijs voor de toekomst werd de Finse methode uiteengezet. Geen centrale sturing voor verantwoording, maar vertrouwen aan instellingen en docenten is naast samenwerken en minder competitie een belangrijke peiler van deze methode.

Focus van de NVAO

In de tweede lezing (NVAO) van het ochtendprogramma benadrukte De heer Ponds dat Hogescholen moeten zorgen voor een stimulerend en intensiever studentenklimaat dat transparant is. Tevens moet naast de versteviging van onderzoeksvaardigheden ook de beroepsvaardigheden verstevigd worden.

De heer Ponds benadrukte het verschil tussen de inspectie, die kijkt of een opleiding de wet naleeft, en de NVAO die de focus heeft op de uitkomst van de inhoud. Het lijkt dat wanneer een opleiding formeel administratief de zaken op orde heeft, de uitkomst inhoudelijk zeer waarschijnlijk ook in orde is.

Wijziging instroom HBO

Uitgebreid werd stil gestaan bij de wijziging van instroom in het HBO de laatste jaren. Zo is de verhouding MBO studenten toegenomen en het aantal VWO studenten afgenomen. De wens om de instroom van VWO-ers naar het HBO te vergroten is aanwezig.

De doorstroming van MBO studenten naar het HBO is een lastige. Generieke vrijstellingen kunnen niet gegeven worden. Het zal voor iedere MBO student een maatwerktraject zijn waarbij transparant gemaakt moet worden waar de vrijstelling voor de specifieke student zit.

Rol toets- & examencommissies & management

In de middag werd in een workshop de rol en taken van de toetscommissie helder uiteen gezet en welke facilitering hierbij essentieel is. Ook de taken en verantwoordelijkheden van examencommissie, onderwijskundige en management werden voor het voetlicht gebracht. Het spanningsveld tussen de onafhankelijkheid van zowel toets- als examencommissies als het management die je als medewerker beoordeelt en salaris betaalt, geeft de noodzaak van verantwoording van je rol aan.

Hoe nu verder?

De belangrijkste punten die we van deze dag meenemen en gaan uitwerken:

  • Het meekijken in de keuken van een andere Hogeschool. De eerste contacten hiervoor zijn al gelegd.
  • De bewustwording van de kracht van evalueren en het durven loslaten van de grote hoeveelheid traditionele summatieve toetsen.
  • Als laatste hebben we een duidelijk antwoord gekregen op de vraag van de eerste dag: scheid tóch de rollen beoordelaar en begeleider van elkaar.

Sarah Walburg & Henriette Niehof
Afdeling Verpleegkunde, NHL Hogeschool

 

 

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Van leslokaal naar leren op afstand

Een herontwerp is nodig als we een hele trainingsdag die we normaal gesproken in een …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *