Home » Onderwijs » Hoger Onderwijs » Nieuw beoordelingskader accreditatiestelsel aangenomen

Nieuw beoordelingskader accreditatiestelsel aangenomen

De Tweede Kamer heeft het nieuwe Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2016 op 3 november 2016 aangenomen. Tijdens Next Higher Education op 7 december geeft de NVAO een uitgebreide toelichting op het nieuwe beleid en de ervaringen tot nu toe. U heeft uiteraard de gelegenheid om al uw vragen en opmerkingen rechtstreeks met de ‘makers’ te bespreken.

Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs 2016

Het kader past in de voorstellen ‘Accreditatie op maat’ van de minister voor het verder ontwikkelen van het Nederlandse accreditatiestelsel via twee sporen, te weten:

  • spoor 1) optimalisering huidig accreditatiestelsel, bestaande uit:
    • 1a) vernieuwd kader
    • 1b) wetsvoorstel ‘Accreditatie op maat’ (stuurt OCW binnenkort ter advisering naar de Raad van State);
  • spoor 2): de pilot instellingsaccreditatie (hierover voert OCW gesprekken met hogeronderwijs-instellingen).

De NVAO heeft voor spoor 1a) bekeken of binnen de huidige wetgeving het begrip ‘vertrouwen’ in het beoordelingskader al meer een plek kon krijgen en of het kader in dat licht kon worden geoptimaliseerd. Het beoordelingskader is nu opener en flexibeler en focust meer op het belang van de instelling.

Overgangsregeling

Na publicatie in de Staatscourant treedt het Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2016 (‘kader 2016’) in de plaats van het beoordelingskader van 19 december 2014 (‘kader 2014’) en geldt de volgende overgangsregeling*:

Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK)
– uitgangspunt aanvragen tweede ITK-ronde: kader 2016 (uitzondering na overleg met de NVAO)

Accreditatie bestaande opleiding
– aanvraag voorbereid volgens kader 2014 en inleverdatum visitatiegroep valt vóór 1 november 2017: afhandeling volgens kader 2014
– inleverdatum visitatiegroep vastgesteld op 1 november 2017 of later: afhandeling volgens kader 2016

Toets nieuwe opleiding
– aanvraag indienen vóór 1 november 2017: afhandeling volgens kader 2014
– aanvraag indienen op 1 november 2017 of later: afhandeling volgens kader 2016

*De NVAO heeft vragen ontvangen over bovengenoemde overgangsregeling. Verschillende opleidingen die deel uit maken van de visitatiegroepen met een uiterste inleverdatum van 1 november 2017 zijn al gevorderd met de voorbereidingen voor de beoordeling aan de hand van het kader 2014. Nu overstappen naar het kader 2016 zou extra werk opleveren en daarom is het verzoek om de datum te wijzigen. Dit signaal is aanleiding voor de NVAO om de overgangsregeling nader te bespreken.

Meer weten over het nieuwe accreditatiestelsel?

Op het congres Next Higher Education op 7 december geeft Paul Zevenbergen, bestuurder NVAO, toelichting op dit nieuwe beleid. Ook is er ruimte om vragen te stellen.

Bekijk het volledige programma van Next Higher Education

Over sbo

sbo
Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Podcast: Hoe je weg te vinden in het huidige studieaanbod

Tijdens deze podcast krijg je, aan de hand van een praktijkcase van de Hogeschool van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *