Nieuwe Beroepsprofielen voor schoolleiders: het tekort

Dat er over de nieuwe Beroepsprofielen voor schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs goed is nagedacht, staat buiten kijf. Evenals het feit dat daar deskundige mensen aan hebben meegewerkt.

Maar ik vind het wel opmerkelijk dat er niets terug te vinden is van wat in de oude competentieset van de NSA ‘interpersoonlijke’ en ‘intrapersoonlijke competenties’ heette.

Intrapersoonlijke competenties

‘Intrapersoonlijk’ moet opgevat worden als persoonlijke kracht: een belangrijke voorwaarde voor schoolleiderseffectiviteit is een krachtige persoonlijke visie, missie en ambitie. Je moet als schoolleider weten waarvoor je staat; vandaaruit geef je leiding aan je school.

Die visie, missie en ambitie – ofwel je persoonlijke ‘Identiteitsdocument’ (Kaj Morel) – is geen dogmatisch pakket, maar inspireert ook de mensen aan wie je leiding geeft en zorgt er uiteindelijk voor dat je school zich kan ontwikkelen tot een excellente school.

Interpersoonlijke competenties

‘Interpersoonlijk’ heeft alles te maken met leidinggeven aan professionals. Dat je dat niet – lees: anders – moet doen, is sinds Weggeman alom bekend. Maar zijn geruchtmakende boek staat echter wel erg ver van de onderwijswereld af.

U mag dat met mij oneens zijn, maar als u het nieuwe boek van Dolf van den Berg* gelezen heeft, weet u beter. Want het onderwijs is volgens Van den Berg anders dan de andere sectoren van de BV Nederland doordat een scholen een pedagogische opdracht hebben. Daardoor hebben onderwijsprofessionals ook een andere drive dan niet-onderwijscollega’s en daarop moet door schoolleiders veel meer worden gestuurd.

‘Zingeving’ is een Letimotiv in Van den Bergs betoog: ga op zoek naar de authenticiteit van je leerkrachten en ga vervolgens het gesprek aan om een optimale verbinding met de visie, missie en ambitie van de school te bewerkstelligen.

* Titel boek: Leidinggevende wie ben je? Postmoderne visie op leidinggeven in het onderwijs (Garant 2013)

Kortom: het tekort van de nieuwe Beroepsprofielen

Beide Beroepsprofielen hebben competenties waarin je een zingevingsaspect kunt vermoeden, maar expliciet wordt zo’n verband nergens gemaakt. En dus wordt het minstens zo gemakkelijk gemist. Dat is in mijn ogen een tekort.

 

Geschreven door: Drs. Bert Peene, kerndocent voor Via Vinci Academy.

 

Bent u schoolleider in het primair onderwijs?

Als (toekomstig) schoolleider heeft u te maken met dit soort kwesties: hoe gaat u hiermee om? Zoals staatssecretaris Sander Dekker zegt: “Goede schoolleiders zijn cruciaal voor de onderwijskwaliteit.” Ontwikkel uzelf en laat de processen binnen uw school nog efficiënter en beter verlopen: de 5-daagse opleiding Schoolleider Primair Onderwijs sluit dan naadloos bij u aan!

Daarnaast leidt de 5-daagse opleiding Bovenschoolse & Meerscholendirecteur in het PO u op tot dé Bovenschoolse of Meerscholendirecteur die zijn/haar veelzijdige, dynamische, verantwoordelijke functie optimaal uit kan oefenen. De opleiding biedt u gegarandeerd persoonlijke groei met als einddoel een kwaliteitsverbetering van uw onderwijs.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

De drie domeinen van de intern begeleider als kwaliteitscoördinator

De beroepsstandaard, en daarmee het functieprofiel, van de intern begeleider is herschreven. Hier zijn verschillende …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *